ด่วนขอเชิญเป็นเจ้าภาพบริขารบวชเณร เพื่อเรียนต่อ มัธยม ๔ รูป

 bhancha    4 เม.ย. 2559

ด้วยทางเลขานุการเจ้าอาวาสวัดสองเปย ได้รับโทรศัพท์จากพระนิวัฒน์ วินโย สหธรรมิกของพระสมุห์บัญชา มหาวายาโม เรื่องจะมีกุลบุตรจาก อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ จะบวชเรียนต่อ ในระดับมัธยมศึกษา ปีที่ ๑ จำนวน ๔รูป ว่าขอความอนุเคราะห์ ผ้าไตร และบาตรมา ทางวัดสองเปยจึงขอเชิญสาธุชน ร่วมบุญในโอกาสนี้เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา ให้มีผู้สืบทอด ทั้งนี้สามเณรที่บวชนั้นเป็นลูกหลานชาวบ้านที่ยากจน และขาดแคลนเป็นทุนเดิม จึงเป็นสิ่งที่พอจะอนุเคราะห์แก่เยาวชนได้ จึงขอเปิดกองบุญด่วนดังนี้
๑เป็นเจ้าภาพชุดผ้าไตรจำนวน๔ไตรๆละ ๑,๙๙๙บาท
๒ เป็นเจ้าภาพบาตรจำนวน ๔ใบๆละ ๙๙๙บาท
๓ เป็นเจ้าภาพชุดอังสะสบงสำรอง๔ชุดๆละ๙๙๙บาท
โดยทั้งหมดจะเดินทางมาอบรมก่อนบวช(นุ่งขาวห่มขาวเป็นเวลา ๒๔ วันก่อนบวช) และจะได้รับการบรรพชา วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙ ณ วัดสองเปย
สามารถร่วมบุญได้ที่ พระสมุห์บัญชา มหาวายาโม บัญชีกรุงไทย เลขที่ 5370072655 สาขาน้ำปาด ประเภทออมทรัพย์
สอบถามโทร 0847020194 Line ID WATSONGPOEI
Email Watsongpoei@Gmail.com
ขออนุโมทนาบุญ
พระสมุห์บัญชา มหาวายาโม
เจ้าอาวาสวัดสองเปย /ประธานกรรมการศูนย์ช่วยเหลือพระสงฆ์ในถิ่นทุรกันดาร
 4,106 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย