แนะนำแอปพลิเคชั่น สำหรับหัดสวด ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

 barry    1 ธ.ค. 2559

🌅 ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร บทสวดนี้เป็นปฐมเทศนาของพระพุทธศาสนา ที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้ เป็นธรรมทานอันวิจิตร ช่วยต่ออายุ เสริมศิริมงคล เปลี่ยนสิ่งร้ายให้กลับเป็นสิ่งที่ดีงาม
🌅 ดาวน์โหลดฟรีที่ https://goo.gl/ovsPGI
 4,249 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย