ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีในงานประจำปีทำบุญอดีตเจ้าอาวาส

 Doreen     25 ม.ค. 2560

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีในงานประจำปีทำบุญอดีตเจ้าอาวาส

และร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลให้กับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

ณ วัดถ้ำตะโก ต.เขาสมอคอน อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี

ในวันอาทิตย์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ (ขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๔)

***************************************

ด้วยทางวัดถ้ำตะโกได้กำหนดงานทอดผ้าป่าประจำปีมาโดยตลอดทุกปี และในปีนี้ก็เช่นกันทางวัดถ้ำตะโก ได้กำหนดงานทอดผ้าป่าอุทิศให้งานประจำปีทำบุญอุทิศให้กับอดีตเจ้าอาวาสทุกรูปของทางวัด และเนื่องในโอกาส ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ได้เสด็จสวรรคต เมื่อ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ทางวัดถ้ำตะโก และคณะกรรมการวัดตลอดจนพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ ทางวัดถ้ำตะโกจึงได้กำหนดการจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลให้กับพระองค์ท่าน โดยมีสามเณรที่จะบรรพชา ๘๙ รูป พระภิกษุ ๑๙ รูป ในวันเดียวกันนี้เลย โดยผู้ที่ประสงค์จะเป็นเจ้าภาพในการบรรพชาอุปสมบทนั้น มีค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ เจ้าภาพ - บรรพชาสามเณร ๘๙ รูป ๆละ ๓๐๐ บาท

- เจ้าภาพอุปสมบทพระภิกษุ ๑๙ รูปๆละ ๓,๐๐๐ บาท

- เจ้าภาพบาตรถวายพระเณร ๑๐๘ ใบๆละ ๒๕๐ บาท

- เจ้าภาพถวายผ้าไตรสามเณร ๘๙ ชุดๆละ ๕๐๐ บาท


จึงได้บอกบุญมายังท่านผู้มีศรัทธาและมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อรวบรวมปัจจัยจัดงานนี้ ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เวลา ๑๓.๐๐ น. เริ่มลงทะเบียนและรวบรวมนาคพระ นาคเณร

๑๗.๐๐ น. ปลงผมนาคเณร

๑๙.๐๐ น. ทำวัตรเย็นและฝึกซ้อมพิธีการ

วันอาทิตย์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เวลา ๐๗.๐๐ น. ปลงผมนาค/อาบน้ำนาค

๐๙.๐๐ น. มอบผ้าไตรให้กับเจ้าภาพนาคพระ นาคเณร

๐๙.๓๐ น. แห่นาคเณรรอบอุโบสถและทำพิธีบรรพชาสามเณร

๑๐,๐๐ น. ตักบาตรสามเณรใหม่ ๘๙ รูป

๑๐.๓๐ น. พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์งานทำบุญอดีตเจ้าอาวาส

๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล พระภิกษุ – สามเณร (รับพร)

๑๒.๐๐ น. เชิญแขกรับประทานอาหารร่วมกัน

๑๔.๐๐ น. ทำพิธีอุปสมบท/ใส่บาตรพระใหม่

(เสร็จพิธี)
   
 4,258 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย