ขอรบกวนถามท่านผู้รู้ด้วยคะ

     

.....การถวายพระไตรปิฏกหรือการสร้างพระ ทำไมผู้ใหญ่ถึงบอกกล่าวไม่ให้ทำคนเดียว(ในกรณีที่ปัจจัยพร้อม) แต่ให้บอกบุญให้ผู้อื่นร่วมทำด้วย บอกแค่ว่าเป็นบุญใหญ่ ไม่ทราบว่าเหตุผลที่แท้จริงคือยังไง ทำบุญมีบุญใหญ่บุญเล็กด้วยเหรอคะ ยังไงรบกวนผู้รู้บอกกล่าวให้สว่างด้วย....ขอบพระคุณคะ..
ถึง คุณพ้นน้ำ...
ผมขอแสดงความคิดเห็นว่า...น่าจะเป็นเพราะพระพุทธเจ้าตรัสอานิสงส์ไว้ว่า...
ผู้ใดให้ทานเองแต่ไม่ชักชวนผู้อื่นในการให้ทาน ผู้นั้นย่อมได้โภคสมบัติแต่ไม่ได้บริวารสมบัติ ในชาติหน้าสืบไป
ผู้ใดชักชวนผู้อื่นในการให้ทานแต่ตนเองไม่ให้ทาน ผู้นั้นย่อมได้บริวารสมบัติแต่ไม่ได้โภคสมบัติ ในชาติหน้าสืบไป
ผู้ใดให้ทานเองด้วย ชักชวนผู้อื่นในการให้ทานด้วย ผู้นั้นย่อมได้โภคสมบัติและบริวารสมบัติ ในชาติหน้าสืบไป
ผู้ใดไม่ให้ทานเองด้วยไม่ชักชวนผู้อื่นในการให้ทานด้วย ผู้นั้นย่อมไม่ได้โภคสมบัติและบริวารสมบัติ ในชาติหน้าสืบไป...
ในกรณีนี้...ผู้ใหญ่อาจต้องการให้ลูกหลานมีทั้งโภคสมบัติและบริวารสมบัติ จึงได้คอยกำชับไม่ให้ทำบุญใหญ่คนเดียวแต่จงเที่ยวชักชวนผู้อื่นในการทำบุญนั้นด้วย.
ผมขอให้นัยไว้เท่านี้ก่อน ถูกไม่ถูก ใช่ไม่ใช่ ควรไม่ควร ขอจงพิจารณาดูเถิด.
ไม่เกี่ยวกับบุญใหญ่...เห็นด้วยกับคุณอรุณ..ธรรมเนียมบางอย่างเกิดจากความคิดนึกของคนโบราณซึ่งก็มีทั้งกุศโลบายก็มี งมงายก็มี ต้องแยกแยะเป็นกรณีไป


การทำบุญควรหาคนร่วมทำบุญหลายๆๆคนจะทำให้บุญบารมีของคนทำมีมากขึ้นและอานิสงฆ์ผลบุญก็จะมีมากขึ้นเหมือนเราแผ่เมตตาไม่มีประมาณคือแผ่ให้ทุกๆๆสรรพสัตว์ที่เกิดแก่เจ็บตาย ผลก็จะมาถึงเราเร็วขึ้น ยิ่งไปถวายกับพระที่ปฎิบัติดีปฎิบัติชอบยิ่งดี


เห็นด้วยในเรื่องการทำบุญ ที่จะชักชวนให้ผู้อื่นได้ร่วมในการทำบุญ แต่เวลาไปบอกบุญผู้อื่น ปรากฏว่าบางคน ยังมีความตระหนี่ ไม่ยินดีในการร่วมทำบุญ แถมยังแหนบแนม เสียดสีให้ได้ยิน จนบางคราวทำให้เสียความรู้สึกกับคนดังกล่าวไป เช่นนี้ จะทำจิตอย่างไรไม่ให้ขุ่นเคืองกับบุคคลเช่นนี้


ปล่อยวางเขาเป็นประเภททำทานไม่เป็นที่จริงเขาเป็นคนน่าสงสาร คุณไม่มีเสบียงสะสมไว้แล้วบุญจะค้ำจุนให้มีความสุขได้อย่างไร เวลาบอกบุญควรย้ำว่าทำบุญแล้วแต่ศรัธาไม่จำกัดจำนวน 1บาท 5บาท 10บาท 100บาทหรือมากกว่านั้นก็ได้แล้วแต่กำลังทรัพย์


คุณนันคะ..ดิฉันก็รู้สึกคล้ายๆคุณ บางทีเราบอกบุญเขา คือแค่อยากให้เขาร่วมบุญ นิดๆหน่อยๆอย่างคุณแม่หมูว่าก็ได้ เพราะเราเองก็เตรียมทำของเราอยู่แล้ว หลังๆเลยทำเองเลย แต่พอจะทำบุญใหญ่ๆผู้ใหญ่ก็ทักท้วง เลยสงสัย แต่พอได้อ่านของคุณอรุณก็สว่างแล้วคะเคยอ่านหนังสือเจอเหมือนกัน แต่ลืมนึกไม่ออก ขอบคุณทุกๆท่านมากนะคะ เข้าใจแล้วคะ


 3,962 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย