เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ โครงการ"ผ้าป่าข้ามปี ทำดีเพื่อแม่" เพื่อสมทบทุน ปัจจัยให้กับโครงการบูรณะพระพระอุโบสถ วัดแจ่มอารมณ์ จ.ร้อยเอ็ด

 sriwanna2561    8 พ.ค. 2560

ขอความเมตตา กรุณาจาก เพื่อนฝูง กัลยาณมิตร ญาติธรรม ผู้ที่มีจิตรเป็นกุศลทุกท่านร่วมสร้างมหากุศลกับ โครงการ"ผ้าป่าข้ามปี ทำดีเพื่อแม่" เพื่อสมทบทุน ปัจจัยให้กับโครงการบูรณะพระอุโบสถ วัดแจ่มอารมณ์ จ.ร้อยเอ็ด เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และเป็นการสร้างกุศลบุญอันยิ่งใหญ่ เป็นศิริมงคลกับตัวเอง ด้วยกันนะครับ
หลักการและเหตุผล
วัดแจ่มอารมณ์ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 16 ต.สะอาดสมบูรณ์ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด เป็นวัดเก่าแก่และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวตำบลสะอาดสมบูรณ์ ทางวัดได้ก่อสร้างพระอุโบสถตั้งแต่ ปี พ.ศ.2521 ปัจจุบันพบว่าพระอุโบสถของวัดแจ่มอารมณ์ มีความชำรุดทรุดโทรม สมควรที่จะทำการบูรณะ ซ่อมแซม ทาสี พระอุโบสถ แต่เนื่องด้วยวัดแจ่มอารมณ์ ไม่มีงบประมาณในการดำเนินการบูรณะซ่อมแซม จึงจำเป็นจะต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากผู้มีจิตศรัทรา ในการบูรณะซ่อมแซม ทาสี พระอุโบสถ ดังนั้นจึงได้จัดทำโครงการบูรณะซ่อมแซมทาสี พระอุโบสถ วัดแจ่มอารมณ์ ขึ้น
วัตถุประสงค์
1) ทาสีพระอุโบสถ
2) บูรณะ ซ่อมแซมพระอุโบสถ
3) ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบพระอุโบสถ

ระยะเวลาดำเนินโครงการ
วันเริ่มต้นโครงการ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2560 วันสิ้นสุดโครงการ 2 มกราคม พ.ศ.2561 หลังจากที่ได้ปัจจัยครบตามจำนวน หรือสิ้นสุดระยะเวลาแล้วจะปิดรับบริจาค

สถานที่ดำเนินโครงการ
วัดแจ่มอารมณ์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 16 ต.สะอาดสมบูรณ์ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

งบประมาณ
งบประมาณในการดำเนินการโครงการบูรณะซ่อมแซม ทาสี พระอุโบสถ ประมาณ 300,000 บาท
ซึ่งด้วยงบประมาณในการซ่อมแซมค่อนข้างจะเยอะนะครับ ทางกระผมเองจึงได้ตั้งระยะเวลาการขอรับบริจาคจาก เพื่อนฝูง กัลยาณมิตร ญาติธรรม ผู้ที่มีจิตรเป็นกุศลทุกท่าน เพื่อเป็นทุนในการบูรณะครั้งนี้ ในส่วนการหางบประมาณนั้นตั้งไว้ 3 รูปแบบด้วยกันคือ
1) พิมพ์และแจกซองผ้าป่าผู้ที่มัจิตศรัทรา
2) การจำหน่ายเสื้อเพื่อสมทบทุน
3) การรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทราโดยการโอนเงินเข้าบัญชีวัดโดยตรง

ส่วนรายละเอียดการบูรณะพระอุโบสถ นั้นประกอบด้วย
การบูรณะภายใน
ทำการบูรณะภายในของอุโบสถเช่น การทาสี ปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นต้น
การบูรณะภายนอก
ทำการบูรณะภายนอกของอุโบสถเช่น การติดกระจก การซ่อมแซม ปูนปั้นที่ชำรุก การทาสี เป็นต้น
การปรับภูมิทัศน์
ทำการบูรณะปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบของอุโบสถ เช่น ทาสีกำแพงโดยรอบ ปรับปรุงระบบไฟส่องสว่างรอบอุโบสถ เป็นต้น


ผู้มีจิตศรัทราสามารถโอนเงินร่วมทำบุญได้ที่
536-7-10358-6
ชื่อบัญชี: วัด แจ่มอารมณ์
ธนาคาร: กรุงเทพ สาขาศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด
***ต้องการใบอนุโมทนาบัตร (สามารถลดหย่อนภาษีได้ ) แจ้งสลิปโอนเงินพร้อมชื่อที่อยู่ทางเฟสบุค เพื่อทางวัดจะได้ออกให้ครับ

ข้อมูลเพิ่มเติม :
คุณนิเวศน์ ศรีวรรณะ
(ประธานดำเนินงาน) 095-9028686
รต.วาสน์ ไชยพร
(ผู้ประสานงานงาน) 083-666-1721
พระอธิการสุวรรณ อธิปัญโญ
(ประธานอุปถัมภ์ฝ่ายสงฆ์) 084-9131211

www.facebook.com/984667671670774
www.watjamarrom.com

จึงขอความเมตตา กรุณาจาก เพื่อนฝูง กัลยาณมิตร ญาติธรรม ผู้ที่มีจิตรเป็นกุศลทุกท่านร่วมในเว็บพลังจิตนี้ ร่วมสร้างมหากุศลกันนะครับ

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย โดยมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธาน ช่วยดลบันดาลให้ท่านผู้ใจบุญที่ได้มีส่วนร่วมในการทำบุญครั้งนี้ มีอายุ วรรณะ สุขะ พละ รวมทั้งโภคทรัพย์ และอริยทรัพย์ ขอคำว่า “ไม่มี ไม่รู้” จงอย่างปรากฏมีแท่ท่าน และขอให้อานิสงส์ ผลบุญในครั้งนี้ ส่งผลให้ท่านผู้ใจบุญทุกท่านได้ถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้เทอญ
   


• “เชิญร่วมกิจกรรม MBU Challenge Season 4 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

• บรรยายธรรมแก่นักเรียน สอนนั่งสมาธิ โดย #พระอาจารย์ต้น #ธรรมนาวา #dhammanava ๒๒/๐๗/๒๕๖๕

• พุทธกิจ ๔๕ พรรษา

• วัดไชยชุมพลชนะสงคราม (วัดใต้)

• เสียงสวดพระปาฏิโมกข์ ฉบับมหานิกาย

• ความเร็วของพญาหงส์ ( ชวนหังสชาดก )

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย