จิตเดิมแท้เกิดขึ้นมาได้อย่าง

     

ผมขอถามแบบคนไม่รู้เรื่องเลยนะครับว่า"จิตเดิมแท้ ของมนุษย์เราและสรรพสัตว์ เกิดขึ้นมาได้อย่าง"
รู้ว่านี่เป็น อจินไตย แต่มันมีความสงสัย ก็ขอท่านผู้ช่วยไขข้อสงสัยด้วย
ขอบคุณครับ    


     จิตเดิมแท้      นั้นได้แก่      วิญญาณขันธ์
เขาเรียกกัน      ว่าจิต      คิดนึกรู้
ทำหน้าที่      รู้แจ้ง      ตรึกตรองดู
เกิดเคียงคู่      กับปัญญา      ไม่แยกกัน

     เวทนา      นั้นรู้      เห็นสิ่งใด
สัญญาไซร้      ก็จำ      งำสิ่งนั้น
สัญญาจำ      วิญญาณรู้      แจ้งในธรรม์
ปัญญานั้น      รู้ละเอียด      ตามวิญญาณ

     จิตเดิมแท้      ต้องมีเหตุ      จึงเกิดมา
อวิชชา      เป็นปัจจัย      เกิดสังขาร
สังขารก็      ปัจจัย      ให้วิญญาณ (จิต)
จิตของท่าน      เกิดเพราะมี      อวิชชา

     อวิชชา      ได้แก่      อกุศลมูล
ที่เกื้อกูล      เป็นปัจจัย      ในขันธ์ห้า
อกุศลดับ      นั้นคือดับ      อวิชชา
เกิดดวงตา      ปัญญาสู่      วิมุติญาณ


เจริญในธรรมเจ้าค่ะ


• ๑๗.ปางเรือนแก้ว

• คนที่เก่งนั้น มีลักษณะที่ว่า เจอปัญหาไม่ย่อท้อ เจอเรื่องที่ต้องทำไม่ถอย มองเป็นแบบฝึกหัด เอามาฝึกตัวเองให้หมด ซึ่งจะทำให้มีจิตใจที่ดีด้วย คือมีสุขภาพจิตดี

• บอกบุญมุงหลังคาศาลาที่พักสงฆ์

• 67(06/03/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์

• บรรยายธรรมแก่นักเรียน สอนนั่งสมาธิ โดย #พระอาจารย์ต้น #ธรรมนาวา #dhammanava ๒๒/๐๗/๒๕๖๕

• เดินไปทีละก้าว ทีละก้าว แล้วหยุดสำรวจทางเป็นระยะๆ เพื่อแน่ในใจว่าไม่หลงทาง

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย