รู้ทันไวกว่าโซเชียล

 muisun  

รถพระธรรมได้ดั่งใจไวกว่าโซเชียล 1 เดียวในโลก แล่นผ่านสุนัขยังดีใจกระดิกหางให้ รู้ทันจะคิดหนอๆ ก็สบายใจได้ทุกเรื่อง
จากสายสืบนิสัยศาสตร์   • เร่งด่วน เจ้าภาพถวายถังเก็บน้ำอุปโภคบริโภควัดแทนใบเดิม

• ๗๑.ปางทรงพยากรณ์

• "มาร" ฆ่าบุคคลให้ตายจากความดีนั้นๆ

• ปฏิบัติธรรมไปทำไม?

• Good Morning Relaxing and Meditation Music
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย