"ทรงห่วงใยประเทศชาติ ประชาชน"

 วิริยะ12    14 ต.ค. 2560

"ทรงห่วงใยประเทศชาติ ประชาชน"

" .. เมื่อปี ๒๕๑๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถและทูลกระหม่อมสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงทั้งสองพระองค์ ได้เสด็จพระราชดำเนิน ไปกราบนมัสการ หลวงปู่ฝั้น อาจาโร ถึงวัดป่าอุดมสมพร อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ในคราวพระราชทานผ้าพระกฐินส่วนพระองค์ครั้งแรก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงนมัสการถามหลวงปู่ฝั้น มีข้อความสำคัญตอนหนึ่งว่า ..

พระราชปุจฉา: "ทำอย่างไรประเทศชาติ ประชาชนจะอยู่ดีกินดี มีความสามัคคีปรองดองกัน"
หลวงปู่ฝั้น: "ให้เข้าหาพระศาสนา เพราะศาสนาสอนให้ละชั่ว กระทำความดี ทำใจให้ผ่องใส"

พระราชปุจฉา: "คนส่วนมากทำดี คนส่วนน้อยทำชั่ว จะทำให้คนส่วนมากเดือดร้อนไหม ทำอย่างไรจึงจะแก้ไขได้"
หลวงปู่ฝั้น: ขอถวายพระพร "ทุกวันนี้คนไม่รู้ศาสนา จึงเบียดเบียนกัน" ถ้าคนเรานึกถึงคนแล้วก็ไม่เบียดเบียนกัน เพราะต้องการความสุขความเจริญ คนอื่นก็เช่นกัน คนทุกวันนี้เข้าใจว่า "ศาสนาอยู่กับวัด อยู่ในตู้ ในหีบ ในใบลาน อยู่กับพระพุทธเจ้าประเทศอินเดียโน่น" จึงไม่สนใจ

บ้านเมืองจึงเดือดร้อนวุ่นวาย มองหน้ากันไม่ได้ "ถ้าคนเราถือกันเป็นบิดามารดา เป็นพี่เป็นน้องกันแล้วก็สบาย" ไปมาหาสู่กันได้ เพราะใจเราไม่มีเวร เวรก็ไม่มี ใจเราไม่มีกรรม กรรมก็ไม่มี ฉะนั้น "ให้มีพรหมวิหารธรรม อย่างมหาบพิตรเสด็จมานี้ ทุกอย่างเรียบร้อยหมด" .. "

"ธรรมของพระเจ้าอยู่หัว" (๔๕- ๔๗)
   
 4,240 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย