พระพุทธเจ้าทรงสังเวช

     

ท่านมีที่พึ่งมากเกินไป
ท่านสอนแต่ให้ผู้อื่นทำ
คนจึงขาดธรรม เพราะมุ่งแต่ให้ผู้อื่นทำ   
ท่านมีที่พึ่งมากเกินไป

เห็นด้วยครับ สมัยนี้เป็นสมัยเทพระบาด สารพัดเทพ สารพัดองค์ นับไม่หมด

ท่านสอนแต่ให้ผู้อื่นทำ
คนจึงขาดธรรม เพราะมุ่งแต่ให้ผู้อื่นทำ

คนสอมมีมาก แต่คนปฏิบัติจริงมีน้อย


• เผชิญความตายด้วยใจสงบ

• หลวงปู่ทวด วัดช้างไห้ (2125 - 2225)

• เผชิญความตายด้วยใจสงบ

• "ศีลเป็นเครื่องสงบกายวาจา" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)

• ...ความอยาก...

• Good Morning Relaxing and Meditation Music

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย