ขอเชิญสร้างพระชำระหนี้สงฆ์ จำนวน 108 องค์ ที่ ศูนย์พุทธบารมี อ.วังทอง จ.พิษณุโลก อุปถัมภ์องค์ล่ะ 88,888 บาท ((ติดชื่อเจ้าภาพใต้ฐานพระ)) เจ้าภาพสามารถร่วมพิธีหล่อองค์พระได้ สร้างเสร็จหลังจองไม่เกิน3เดือน สอบถาม.089-899-4099

 ตะวันธรรม  

ขอเชิญสร้างพระชำระหนี้สงฆ์ จำนวน 108 องค์
ที่ ศูนย์พุทธบารมี อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
อุปถัมภ์องค์ล่ะ 88,888 บาท
((ติดชื่อเจ้าภาพใต้ฐานพระ))

เจ้าภาพสามารถร่วมพิธีหล่อองค์พระได้
สร้างเสร็จหลังจองไม่เกิน3เดือน

สอบถาม.089-899-4099


• เมื่อตนเองเดือดร้อนวุ่นวายแล้ว ก็แผ่ความเดือดร้อนวุ่นวายนั้นไปให้แก่ผู้อื่นด้วย บุคคลที่มีปัญหาในตัวเอง ก็ย่อมเป็นเหตุสร้างปัญหาแก่ผู้อื่นขึ้นด้วย

• "กิจที่จำเป็น" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

• เร่งด่วน เจ้าภาพถวายถังเก็บน้ำอุปโภคบริโภควัดแทนใบเดิม

• เพื่อน จริง หรือ เพื่อนปลอม

• มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐ
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย