ขอเชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพบริขารอุปสมบทพระภิกษุ๑๓กองบุญ

 watsongoei   15 พ.ค. 2563

เรื่อง ขอเชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพบริขารอุปสมบทพระภิกษุ๑๓กองบุญ
ด้วยศูนย์ช่วยเหลือพระสงฆ์ ในถิ่นทุรกันดาร ได้จัดอุปถัมภ์การการอุปสมบทกุลบุตร เพื่อเป็นพระภิกษุ ๑๓ท่าน เพื่อจำพรรษายังวัดที่ขาดพระสงฆ์จำพรรษา ในพรรษากาล พ.ศ.๒๕๖๓ โดยได้กำหนดปิดกองบุญวันที่๑เดือน กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนได้ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายบริขารเพื่ออุปสมบท ๑๓ กองบุญๆ ละ ๓,๙๙๙บาท
แจ้งการร่วมบุญได้ที่พระครูปลัดบัญชา มหาวายาโม เจ้าอาวาสวัดสองเปย โทร ๐๘๖-๔๔๗๙๓๘๙ (สุภาพสตรีโปรดติดต่อในเวลากลางวัน) อีเมล์ WATSONGPOEI@GMAIL.com
*ทุกกองบุญมีใบอนุโมทนาบัตร ใช้ลดหย่อนภาษีได้

ขอนุโมทนาบุญ

พระครูปลัดบัญชา มหาวายาโม
เจ้าอาวาสวัดสองเปย/ประธานกรรมการศูนย์ช่วยเหลือพระสงฆ์ ฯ

ปิดกองบุญ ๑ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๓
 เปิดอ่านหน้านี้  466 

RELATED STORIES


  แสดงความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย