ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนหนังสือสวดมนต์แก่นักเรียน

 yakusastar    21 ก.พ. 2564

เนื่องด้วยโรงเรียนวัดปางมะกล้วยเป็นโรงเรียนที่ ขาดแคลนการสนับสนุนด้านพระพุทธศาสนา (หนังสือสวดมนต์) กระผม ในนามตัวแทนของโรงเรียนวัดปางมะกล้วย จึงขอ ความอนุเคราะห์สนับสนุน หนังสือสวดมนต์ จำนวน 70 เล่ม แก่นักเรียนครับ เพื่อใช้ในการสวดมนต์ทุกๆวันศุกร์ ในกิจกรรมอบรม คุณธรรม จริยธรรม แก่นักเรียน ขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้ครับ
(ที่อยู เลขที่ 170 หมู่ที่ 2 ตำนลป่าแป๋ อภเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150 โทร 093-1802565 (ครูเจ)
ตอนสวดมนต์ ทุกๆวันศุกร์


ตอนฟังธรรมจากคุณครู


เนื่องด้วย ตอนนี้ ทางโรงเรียนวัดปางมะกล้วย ได้รับหนังสือสวดมนต์จากท่านผู้สนับสนุน หลายที่ หลายจังหวัดด้วยกัน บัดนี้ หนังสือสวดมนต์ได้เพียงพอต่อ จำนวน นักเรียน และศาสนิกชนผู้ฝักใฝ่ในการปฏิบัติธรรม ทางโรงเรียนวัดปางมะกล้วย จึงของกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง ขออานิสงค์ผลบุญแห่งการบริจาคทาน ช่วยสนับสนุนส่งผลให้ท่านได้ประสบพบแต่ความสุขความเจริญ ทั้ง มนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ และเข้าถึงซึ่งพระนิพพานในเร็วพลันเทอญ สาธุ ครับ


หนังสือสวดมนต์ที่ได้รับสนับสนุน ทางโรงเรียนจะนำไปใช้ประโยชน์ แก่นักเรียน และศาสนิกชนในพื้นที่ ต่อไปครับ อนุโมทนาบุญ ด้วยครับ


 4,183 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย