โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน บ้านนาโส่

 Nut122523    11 มี.ค. 2564

ขอเชิญร่วมบริจาคล็อตเตอรี่เก่า เศษเหรียญ และอุปกรณ์ต่างเพื่อทำดอกไม้จันท์และเหรียญโปรยทาน เพื่อบริจาคให้กับศพยากไร้ญาติ ท่านใดต้องการบริจาคแจ้งความประสงค์ได้ตามรายละเอียดได้ตลอดเวลา และขออนุโมทนาบุญล่วงหน้ากับผู้ที่บริจาค......ขอเจริญพร
 4,189 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย