บุญสร้างโบสถ์

 ผู้เห็นภัยในวัฏสงสาร    12 มิ.ย. 2564

อุโบสถสำนักปฏิบัติธรรมมงคลธรรม
ยังขาดทุนทรัพย์ในการที่จะก่อสร้างให้แล้วเสร็จอีกเป็นจำนวนมากร่วมทำบุญบริจาคผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย 312 008 7874 พระพุทธมนต์ สุธมฺโม โทร.065-165-6564   
 4,224 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย