บุญสร้างโบสถ์

 ผู้เห็นภัยในวัฏสงสาร    24 ส.ค. 2564

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างอุโบสถ ณ สำนักปฏิบัติธรรมมงคลธรรม หมู่ 9 บ.จำนรรจ์ ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ร่วมทำบุญบริจาคผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย 312 008 7874 พระพุทธมนต์ สุธมฺโมโทร.065-165-6564 .... 095-249-2416   
ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างอุโบสถ ณ สำนักปฏิบัติธรรมมงคลธรรม หมู่ 9 บ.จำนรรจ์ ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ร่วมทำบุญบริจาคผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย 312 008 7874 พระพุทธมนต์ สุธมฺโมโทร.065-165-6564 .... 095-249-2416


• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• "ธ สถิตในใจ ไทยทั้งชาติ"

• คติธรรม พระราชวัชรธรรมภาณี (สง่า สุภโร) เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์

• การรักษาศีล อาศัยปัญญาจริงๆด้วย ตามที่หลวงพ่อสอน

• EP.91 วนิ อินพุทธ ธรรมะ Gen Z ของ Tiktoker สายธรรมที่มีคนตามนับแสน!! | คุยกับอุ๋ย

• "ศีลเป็นเกราะป้องกันชีวิต" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย