ขอเชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพถวายผ้าซันฟอร์ไรซ์พื่อเย็บจีวรถวายเป็นผ้ากฐินตกค้าง
 watsongoei   6 ก.ย. 2564

เจริญพร สาธุชน

เรื่อง ขอเชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพถวายผ้าซันฟอร์ไรซ์พื่อเย็บจีวรถวายเป็นผ้ากฐินตกค้าง

ด้วยศูนย์ช่วยเหลือพระสงฆ์ในถิ่นทุรกันดาร ได้ประสงค์จัดกฐินตกค้างเพื่อถวายแด่วัดที่ขาดการจองเป็นเจ้าภาพกฐิน ทางศูนย์ได้จัดกฐินเพื่ออนุเคราะห์เป็นปี่ที่ ๑๒ แล้ว ซึ่งปีนี้ได้สำรวจมาแล้วจำนวน ๓ วัด ๕ สำนักสงฆ์ ๓ ที่พักสงฆ์ ที่ไม่มีเจ้าภาพกฐิน จึงได้จัดบริขารเพื่อถวายในการนี้ ด้วยการตัดเย็บผ้าจีวรด้วยผ้าซันฟอร์ไรซ์ เบอร์10,000 ซึ่งต้องใช้ผ้าซันฟอร์ไรซ์ทั้งหมดจำนวน ๒๕ พับ เพื่อเย็บจีวรถวายเป็นผ้ากฐินให้ถูกต้องตามพระวินัย เพื่อตั้งเป็นองค์กฐิน และทอดถวายแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษาถ้วนไตรมาส ในถิ่นทุรกันดาร

จึงขอบอกบุญมายังสาธุชน เพื่อร่วมบุญในโอกาสนี้ ด้วยการเป็นเจ้าภาพในการซื้อผ้าผ้าซันฟอไรซ์ เป็นเจ้าภาพ พับละ๑,๕๙๙ บาท สามารถร่วมบุญได้ถึงวันที่ ๒๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ติดต่อสอบถาม พระครูปลัดบัญชา มหาวายาโม ที่เบอร์โทร086-447-938-9 Line ID WATSONGPOEI2562 Email Watsongpoei@gmail.com

ขออนุโมทนา

พระครูปลัดบัญชา มหาวายาโม

เจ้าอาวาสวัดสองเปย / ประธานกรรมการศูนย์ช่วยเหลือพระสงฆ์ ในถิ่นทุรกันดาร
 เปิดอ่านหน้านี้  344 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย