ขอบอกบุญเจ้าภาพบริขารอุปสมบทพระภิกษุ ๔ รูป รุ่นวิสาขบูชา ไม่มีกำหนดลาสิกขา
 watsongoei   9 พ.ค. 2565

เจริญพร สาธุชน
เรื่อง ขอบอกบุญเจ้าภาพบริขารอุปสมบทพระภิกษุ ๔ รูป รุ่นวิสาขบูชา
วัดสองเปย ได้ตั้งกองบุญเพื่อบอกบุญบริขารอุปสมบทพระภิกษุ ๔ รูป รุ่นวิสาขบูชา เพื่อเชิญชวนสาธุชน ได้ร่วมบุญดังนี้
๑ เจ้าภาพไตรจีวร+ผ้าบริขารสบง อังสะ ผ้าอาบ ผ้าปรกบาตร ผ้าเช็ดบาตร จำนวน ๔ กองบุญๆละ ๒,๕๙๙บาท
๒.เจ้าภาพบาตร จำนวน ๔ กองบุญๆละ ๑,๕๙๙บาท
๓ เจ้าภาพย่ามพระ รองเท้า จำนวน ๔ กองบุญๆละ ๕๙๙บาท
๔เจ้าภาพไทยธรรมถวายพระอุปปัชฌาย์ ๑ กองบุญ ๑,๐๐๐บาท
๕ เจ้าภาพไทยธรรมถวายพระกรรมวาจารย์ พระอนุสาวนาจารย์ ๒กองบุญ ๆละ๕๐๐ บาท
๖ เจ้าภาพไทยธรรมถวายพระหัถบาท ๑๐ กองบุญๆละ ๓๐๐บาท
โดยได้กำหนดกระทำสังฆกรรมอุปสมบท ในวันที่ ๑๘ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ สอบถามการจองเป็นเจ้าภาพ และการร่วมบุญได้ที่ ศูนย์ช่วยเหลือพระสงฆ์ในถิ่นทุรกันดาร /วัดสองเปย โทร ๐๘๖-๔๔๗๙๓๘๙ ใลน์ID Watsongpoei2562 Email watsongpoei@gmail.com (สุภาพสตรีโปรดติดต่อในเวลากลางวัน) ร่วมบุญได้ที่ไวยาวัจ พิกุลแก้ว น้ำคำ ธ.กสิกรไทย 0581565836
ขออนุโมทนา
พระครูปลัดบัญชา มหาวายาโม
เจ้าอาวาสวัดสองเปย / ประธานกรรมการศูนย์ช่วยเหลือพระสงฆ์ ในถิ่นทุรกันดาร
ปิดกองบุญวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕
 116 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย