ถามเกี่ยวกับ พระรัตนตรัย ครับ

     

ผมเข้าใจว่าพระรัตนตรัย มี พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เวลากราบพระพุทธรูป พระสงฆ์ เณร ก็ระลึกคุณของพระพุทธ(กราบครั้ง1) ระลึกคุณของพระธรรม(2) ระลึกคุณของพระสงฆ์ (3) ซึ่งผมถือว่าเป็นพระกรุณาที่มีพระรัตนตรัยเกิดขึ้นในโลก ทำให้ผมได้ทราบและเชื่อว่าสวรรค์-นรกมีจริงๆ (เด็กวิทย์)
แต่ที่ไม่เข้าใจ และสงสัยก็คือเวลาไหว้แม่ชี ผมไหว้ครั้งเดียวครับ (ไหว้เพราะรู้ว่าแม่ชีมีศีลมากกว่า และมีความเป็นผู้ใหญ่) แต่ผมสังเกตเห็นแม่ หรือ ผู้ใหญ่หลายท่านก็กราบแม่ชี 3 ครั้ง

ข้อสงสัย 1 สงสัยเฉยๆนะครับ ว่าแม่ชี อยู่ในพระรัตนตรัยไหมคับ
(ที่จริงจะไหว้กี่ครั้งก็ไม่ผิดหรอกคับ แต่อยากรู้เฉยๆ เพราะเมื่อก่อนก็มีพระภิกภุณี ซึ่งก็มีท่านที่บรรลุธรรม)
ข้อสงสัยสัย 2 ทำไมคนเราถึงต้องไหว้เทพเจ้า หรือองค์ต่างๆครับ ทั้งๆที่มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง(สรณะ) แล้วยังต้องไปพึ่งใครอีกเหรอครับ
แม่ชีไม่จัดอยู่ในพระรัตนตรัย แต่จัดเป็นอุบาสิกา เป็นหนึ่งในพุทธบริษัท ไหว้ท่านได้ในฐานะที่มีศีลมากกว่าเรา ไหว้นะแต่จะต้องกราบหรือไม่ ตรงนี้ไม่แน่ใจแต่คิดว่าไม่ต้อง ไหว้อย่างเดียวก็พอ สมัยนี้ไม่มีภิกษุณีแล้ว สูญวงศ์ไปแล้ว ไหว้เทพเจ้าได้ในฐานะเทวดาได้อยู่แต่ไม่ใส่ใจมากเกิน แต่ถ้าถือเป็นสรณะเสมอเท่าหรือสูงกว่าพระรัตนตรัยไม่ได้ หรือในการดำเนินชีวิตหากทุกลมหายใจหรือข้อปฏิบัติใช้แต่เทวดานั้นๆเสมอๆโดยไม่ใช้ธรรมของพระพุทธเจ้าเลย ไตรสรณะคมน์ขาด
พุทธบริษัท๔ มี
ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา


แม่ชี ท่านอยู่ในส่วนของ อุบาสิกา


พระรัตนตรัย สิ่งที่ควรเคารพสามประการสำหรับผู้ที่จะหันมาถือปฏิบัติตามวิถีพุทธ

พระพุทธ ผู้พบธรรม และประกาศธรรม
พระธรรม ความเป็นจริง ความเป็นไปตามเหตุ ปัจจัย
พระสงฆ์ หรือ พระสังฆะ กลุ่มชนที่มีความเป็นอยู่อย่างวิถีพุทธ คือ เข้าถึงความจริงดังที่พระพุทธทรงประกาศแล้ว เปรียบเหมือนสักขีพยานในการค้นพบความเป็นจริง เช่น พุทธบริษัท 4(มีสรณะแน่นอนแล้ว)

ดังนั้น ผู้ที่หันมานับถือปฏิบัติตามวิถีพุทธ ก็เริ่มต้นด้วยการถือเอาแบบอย่างการปฏิบัติตามพระรัตนตรัย นี้

เริ่มต้นด้วยการบูชา กราบไหว้
แต่ถ้าได้แต่บูชากราบไหว้ แต่ไม่ปฏิบัติตาม ก็ยังไม่เป็นหนึ่งในพุทธบริษัท 4เมื่อรู้ตามความจริง ความเป็นไปตามธรรมชาติ แล้ว

ความรู้สึกถึงสิ่งเหนือธรรมชาติ ก็ไม่มี

ดังนี้เอง


สรณะในพระพุทธศาสนามี ๓ คือ
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ที่เป็นพระอริยสงฆ์ มิใช่สมมุติสงฆ์

หมายถึงการเชื่อและปฏิบัติตามรัตนะทั้ง ๓ นี้
มีแต่คุณ มีแต่ความถูกต้อง สถานเดียว ไม่มีผิด
ไม่มีโทษ ไม่เป็นพิษเป็นภัยแก่ผู้ใด ทั้งต่อหน้าและลับหลัง

นอกจาก ๓ รัตนะนี้ ไม่เรียกสรณะที่พึ่ง

แม่ชีไหว้ได้ แต่กราบสามครั้งเทียบเท่า รัตนะทั้ง ๓ เหมาะหรือไม่ ?
แล้วผู้ชายที่รักษาศีล ๘ หรืออุโบสถศีล แต่งกายด้วยชุดขาว เหมือนแม่ชีนั้น จะต้องกราบสามครั้งเหมือนกันหรือไม่ ก็แล้วแต่ละท่านจะพิจารณา

สำหรับข้าพเจ้า เวลาไปรักษาศีล ๘ ที่วัดเป็นเวลาหลาย ๆ วัน เจอกันก็ไม่ได้ไหว้เพราะศีลเราเสมอกัน (เณรนะไหว้และกราบ)

เจริญธรรม

"การบรรลุธรรม" ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเพศ ไม่ว่าจะเป็นเพศชาย หญิง ภิกษุ หรือภิกษุณี แต่ความเป็นอนาคารมี คือ ผู้ที่พ้นจากบ้าน นั้น มันสะดวกที่จะสละพ้นออกจาก ภาระ
ด้วยความที่ไม่มีภิกษุณี และไม่ขัดแย้งกับข้อบังคับทางวินัยที่"ถือ"กันอยู่ แม่ชีจึงนับว่าเป็นเพศ เป็นอนาคามี ที่เหมาะสมสำหรับผู้หญิง

ทำไมคนเราถึงต้องไหว้เทพเจ้า หรือองค์ต่างๆครับ ทั้งๆที่มี พระรัตนตรัย เป็นที่พึ่ง(สรณะ) แล้วยังต้องไปพึ่งใครอีกเหรอครับ
- สรณะ แปลว่า ที่ระลึกถึงครับ ไม่ใช่ที่พึ่ง (นาถ - ที่พึ่ง)
คุณจะ"ระลึกถึง" ก็ต่อเมื่อ คุณเข้าใจถึง คุณ ประโยชน์ ของ พระรัตนไตร
ไม่งั้น ก็ไม่ได้แตกต่างอะไร กับการไหว้เทพเจ้าหรือองค์ต่างๆหรอกครับ
- ส่วนเรื่องที่พึ่ง เพราะเราไม่เข้าใจ กลัว ดังนั้นเราจึงต้องพึ่งพิง อะไร สักอย่าง เพื่อเป็นความอบอุ่นทางใจ
ศักด์สิทธิ์ ในพระพุทธศาสนาที่สอนๆกันอยู่กับ เทพเจ้า พระเจ้า มันก็ไม่มีอะไรแตกต่างกันเลย นอกจากชื่อที่ใช้เรียกมันเท่านั้น
ศึกษาศาสนาให้เข้าใจจริงๆ ศาสนาพุทธหรือพระรัตนไตร จึงจะเป็นที่พึ่งทางใจที่แท้จริง เป็นที่พึ่งแบบปัญญา ไม่ใช่งมงาย 4,175 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย