รับเพ้นท์สีพระเครื่อง ซ่อมสีวัตถุมงคล ทุกชนิด

 Amuletpainting  

รับเพ้นท์สี ลงยาพระเครื่อง ซ่อมสีวัตถุมงคล ทุกชนิด อยู่จังหวัดกรุงเทพมหานคร จอมทองค่ะ


• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• คิดส์ ออฟ เดอะ เวิลด์ 2012 ( Kids of the world 2012 )

• วัดกษัตราธิราช วรวิหาร

• เร่งด่วน เจ้าภาพถวายถังเก็บน้ำอุปโภคบริโภควัดแทนใบเดิม

• "รักษาศีลแบบทาสของกิเลส" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย