ทำไมต้องงดเหล้าเข้าพรรษา?

 ไมตรีจิต    

สงสัยว่าทำไมต้องงดเหล้าเข้าพรรษาค่ะ เป็นวันอื่นไม่ได้เหรอคะ แล้วใครเป็นคนเริ่มเรื่องนี้คะ ขอความกรุณาช่วยตอบด้วยค่ะ จำเป็นต้องใช้ในวิชาเรียน ก่อนวันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2551 นี้ค่ะ ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ
ท่านไม่ได้หมายเฉพาะการงดเหล้าเท่านั้นนะครับ
เพราะบางคนถึงจะงดเหล้าในช่วงเข้าพรรษา
แต่ตัวเอง ก็ยังเป็นผู้ฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ประพฤติผิดในกาม
และยังเบียดเบียนผู้อื่น ด้วยวาจาก็ดี ด้วยการกระทำก็ดี
ศีลไม่ครบข้อ แบบนี้จะไปมีประโยชน์อะไร บุญก็ไม่ได้

ท่านหมายถึง ศีลห้าต้องบริสุทธิ์ทุกข้อ
และทุกวันครับ ไม่ใช่เฉพาะแค่ช่วงนี้


วันเข้าพรรษาไม่ได้มีความหมายเฉพาะกับพระภิกษุเท่านั้น แต่รวมถึงเหล่าชาวพุทธ ที่จะมีการทบทวนหลักธรรมคำสอน หรือ ศึกษาเรียนรู้หลักธรรมเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น

ในหนึ่งปีก็จะมีช่วงหนึ่งระยะเวลาในพรรษานี้ ที่ชาวพุทธควรจะทบทวนความประพฤติปฏิบัติของตนเองว่า ยังอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องดีแล้วหรือไม่ มีหลงออกนอกแนวทางไปบ้างหรือไม่ ยังสามารถจัดการกับอารมณ์ โลภะ โทสะ โมหะ ได้ดีอยู่หรือไม่
จึงมีการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์หลายอย่าง เช่น กิจกรรมงดเหล้าในช่วงเข้าพรรษา คือ สำหรับผู้ที่ติดในการดื่ม(หลงออกนอกแนวทางพุทธ ไปตั้งอยู่ในความประมาท) ให้ใช้ช่วงเวลานี้ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ชาวพุทธควรศึกษา ฝึกฝน ทบทวน ตนเองอยู่แล้วนั้น(แต่ส่วนใหญ่ไม่มีใครตระหนักถึงเลย) ได้เริ่มปฏิบัติการหยุดดื่มในช่วงนี้ด้วย
จึงเป็นที่มาของการ งดเหล้าเข้าพรรษา


คนไทยสมัยก่อนเก่งครับ ต้มเหล้ากินเอง

แต่มาตอนหลังรัฐบาลห้ามต้ม เพราะมีโรงงานสุราบางยี่ขัน

จึงห้ามชาวบ้านต้มเอง เพราะแข่งกับโรงงาน

*****
คนไทยสมัยก่อนจึงนิยมสุราแทบเป็นชีวิตประจำวัน

จึงต้องให้พักบ้าง อย่างน้อยช่วงหนึ่ง

จึงมาลงตัวที่ เทศกาลเข้าพรรษา


บรรพบุรุษของคนไทย ถือกันมาว่า วันพระจะไม่ใช้แรงสัตว์ทำงาน จะไม่ทำบาป หรือถือเป็นวันหยุดเพราะต้องถือศีลอุโบสถ หรือศีล ๕ กับ ช่วงเข้าพรรษาจะไม่ทำบาป เช่น งดการดื่มเหล้า งดการล่าสัตว์ เป็นต้น หรือบางแห่งจะไม่ตักข้าวออกจากยุ้งฉางเลย (ตักออกไว้ก่อนเข้าพรรษา) ประเพณีอย่างนี้ แต่ก่อนเคยมีอยู่ตามต่างจังหวัดทั่วประเทศ และก็ถือเคร่งครัดมาก หากใครละเมิดถือเป็นความผิดที่คนในสังคมไม่ยอมรับ และจะถูกว่ากล่าวตักเตือนจากผู้ใหญ่ และจะถูกตราหน้าว่าเป็นคนไม่ดี ปัจจุบันผู้คนมักไม่ค่อยได้คิดถึงเรื่องนี้ เพราะทำงานหยุดวันเสาร์-อาทิตย์ อีกอย่างผู้คนก็ห่างวัดไปมาก เพราะไม่มีเวลา หรืออาจจะคิดว่าไม่จำเป็นก็เป็นได้
การงดเหล้าเข้าพรรษาถือว่าเป็นประเพณีที่ดีงาม ควรอนุรักษ์และส่งเสริมให้แพร่หลาย จนกลายเป็นสิ่งที่ทุกคนที่เป็นชาวพุทธต้องทำ
ความจริงเหล้าและสิ่งมึนเมาทุกชนิดให้ประโยชน์ไม่มากนัก แต่กลับให้โทษมากกว่า หากไม่เชื่อลองนั่ง ๆ ทำใจให้สบาย ๆ และลองนึกดูทบทวนดูก็ได้


ทำไมต้องงดเหล้าเข้าพรรษา?

ก็ยังเหลือความละอายที่ผิดศีลธรรมอยู่สามเดือน อีกเก้าเดือนไม่ละอายซิจ๊ะ...อะ อะ อะ อะ


เพราะเป็นโอกาสได้ตั้งสัจจะในการรักษาศีล จึงได้ทั้ง กายคือ เว้นจากสุรา และสัจจะคือ ตั้งใจมั่นที่จะทำ เมื่อสำเร็จก็เกิดกุศลมาก เพราะการตั้งใจมั่นคงเพื่อรักษาสัจจะเป็นหนึ่งในการสั่งสมบุญกุศลค่ะ


ขอบพระคุณทุกท่านที่ตอบนะคะ ข้อมูลที่ได้เป็นประโยชน์จริงๆค่ะ


 4,186 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย