ปรึกษาปัญหาสุขภาพได้นะคะ

 on    

กัลยาณมิตรท่านใดมีปัญหาสงสัยเกี่ยวกับสุขภาพ ปรึกษาได้นะคะถ้าไม่ทราบจะถามผู้รู้ให้ค่ะ ต้นข้าว..   
ช่วยป๋มด้วย!....ป๋มเห็นสาวๆใสๆ ในวัยน่ารักๆ หัวใจมันกระดี๋กระด๊า มีความสุขจังคร๊าบ...อะ อะ อะ อะ ปัญหามันอยู่ที่ว่า....วางใจไม่ให้รัก ไม่ให้หลงในความใสของเธอไม่ได้อะครับ.....
แล้วป๋มจะทำอย่างไรดีครับ.....เห็นเค้าว่ามันเป็นกิเลสตัณหาอะครับ....แต่มันสดชื่นจริงๆนะ
ครับ...อะ อะ อะ อะ.....ช่วยป๋มด้วย!


• สงฺขารา สสฺสตา นตฺถิ สังขาร (คือสิ่งที่ปรุง) อันเที่ยงยั่งยืนไม่มี

• ขอเชิญชวนชาวพุทธร่วมเดินทางไปกราบสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล

• เก็บดวงดาว - เสถียรธรรมสถาน

• สุโข พุทฺธานํ อุปฺปาโท ความเกิดขึ้นแห่งท่านผู้รู้ทั้งหลายให้เกิดสุข

• มองทุกข์ให้ถูก ทุกข์นั้นก็จะเป็นประโยชน์

• พ่อแม่รังแกฉัน

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย