ทำอย่างไรจึงจะพ้นทุกข์

     

ทำอย่างไร คิดอย่างไรจึงจะอยู่ในสังคมที่มีแต่ความชิงดีชิงเด่น
ไร้น้ำใจ ทำไมมนุษย์มักจะทำร้ายกันทั้งทางร่างกายและจิตใจ
เพื่อตัวเอง
ท่านผู้รู้ช่วยแนะนำด้วยค่ะ   
ทำอย่างไรจึงจะพ้นทุกข์

คุณพอมืสิทธิ์จะจัดการกับตัวเองได้ แต่เสียเวลาปล่าวถ้าคิดจะให้คนอื่นเป็นแบบที่เราต้องการ

ใครจะไร้น้ำใจ ใครจะมีน้ำใจ คนเลวในวิญญาณมี นั่นคือ อกุศลาธรรมา แปลว่า อกุศลทั้งหลายก็เป็นพระธรรม เทพที่รักษาความยุติธรรมยังต้องถืออาวุธ สวรรค์ ยังรบกัน
เรื่องเหล่านี้ เป็นเรื่องธรรมดาๆ ท่านจึงมีคำสอนให้คบบัณฑิต อย่าคบคนพาล

คุณไปทำความเข้าใจเรื่องพวกนี้ให้ได้ก่อน เลิกมองคนอื่นสักพัก....จบ


• ให้เช่าโชว์รูมรถยนต์ (เดิมเป็นโชว์รูม SUBARU VIBHAVADI) ขนาด 243 ตรว. พร้อมสิ่งปลูกสร้าง 6 อาคาร ติดถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

• ชีวิตไม่ใช่ของเรา

• เปิดรับสมัคร บวชชี ฟรี 2567 ไม่เสียค่าใช้จ่าย สายปฏิบัติ กรรมฐาน พระป่า สายหลวงปู่มั่น เน้นปฏิบัติภาวนา

• เปิดรับสมัคร บวชชี ฟรี 2567 ไม่เสียค่าใช้จ่าย สายปฏิบัติ กรรมฐาน พระป่า สายหลวงปู่มั่น เน้นปฏิบัติภาวนา

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• พระครูภาวนารังสี ( เปลื้อง วิสฏฺโฐ ) วัดใหญ่ชัยมงคล จ.พระนครศรีอยุธยา (2445 - 2536)

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย