การทำบุญไปหาผู้ล่วงลับทำแบบไหนจึงจะถือว่าทำถูกต้อง

     

การที่เราจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ญาติผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนั้น กระผมยังไม่เข้าใจว่าทำอย่างไรจึงจะถูกต้องซึ่งกระผมทำหลายๆวิธีตามที่ได้รู้ได้เห็นเขาทำกันและนำมาทำตามบ้าง คือ บางครั้งก็นำข้าวปลาอาหาร สิ่งของไปถวายที่วัดให้พระท่านให้พรแล้วเราก็หยาดน้ำเพื่ออุทิศส่วนกุศลไปให้ บางครั้งก็ไม่ได้หยาดน้ำ บางครั้งก็ทำบุญในรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่ในวัด เช่นทำบุญให้คนยากจน ช่วยเหลือสัตว์ที่ป่วยให้หาย ทุกอย่างที่เล่ามาทั้งหมดล้วนเป็นเจตนาบริสุทธิ์และเป็นความต้องการหรือเจตนาที่ต้องการอุทิศส่วนกุศลไปให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วทั้งนั้น อยากกราบเรียนถามท่านผู้รู้ได้โปรดช่วยอธิบายให้ด้วยว่า การทำบุญอย่างที่กล่าวมาที่จะอุทิศส่วนกุศลไปให้ผูล่วงลับนั้น อย่งไหนถูกต้อง และอย่างไหนผู้ล่วงลับจะได้รับส่วนกุศลที่เราอุทิศไปให้ ย้ำอีกครั้งบางครั้งเราไม่ได้หยาดน้ำ เพียงแต่พูดว่า "ขออุทิศส่วนกุศลที่ได้ทำในครั้งนี้ไปให้(บอกชื่อผู้ตาย) " ได้โปรดให้ความกระจ่างให้ด้วยจะได้สบายใจ และขอกราบอนุโมทนาในคำตอบล่วงหน้าเป็นอย่างสูง
ให้ไปอ่านข้อมูลในกระทู้ 0578 จะเข้าใจดียิ่งขึ้น


 4,181 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย