ธรรมทาน และ อภัยทาน คือ ยอดแห่งธรรมในยุดปัจจุบัน

     

วิกฤติชาติ อาจไกลตัว มัวหลงทาง จิตไม่วาง ขันธ์ห้า ชาติไม่สน
กาม กิน เกียรติ กิเลสบาป ในใจคน โลกสมมุติ ถือตน ชาติมีภัย
เหล่าผู้กล้า พันธมิตร ผู้รักชาติ สู้องอาจ ใช้ธรรม นำเหตุผล
เปิดความจริง ตีแผ่ มหาชน อธรรมคน อัปรีย์ อวิชชา
ธรรมทาน คือแสง แห่งปัญญา ช่วยนำพา แผ่นดินธรรม ชาติเรืองศรี
รักษาชาติ รักษาธรรม สามัคคี อภัยทาน พวกกลับดี ชาติมีชัย
จงหยุดเถิด พวกธรรม แต่คำพูด ชอบอวดคูตร มูตเหม็น หนอนหนังสือ
ชนะหัวใจ ที่ใจ แก่นธรรมคือ เมตตาถือ สัจจะธรรม ค้ำแผ่นดิน
หากสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน ไร้ที่อยู่ ธรรมที่รู้ ก็ไร้ค่า กว่าสิ่งไหน
พึ่งตนเอง ทำเพื่อชาติ ให้ปลอดภัย ลูกหลานไทย สรรเสริญ อริยชน...
จุดสูงสุดในทางพระพุทธศาสนา คือการละกิเลส หมดโลภ โกรธ หลง ได้แก่พระนิพพาน
การประพฤติตนเพื่อละกิเลส เป็นทางเดินไปสู่ยอดแห่งธรรมในปัจจุบันอย่างแท้จริง
การประพฤติตนเพื่อสั่งสมละกิเลส เป็นทางเดินไปสู่อบาย
เจริญพร.
สุภัทโท ภิกขุขอแนวทางที่จะสามารถทำอภัยทานได้ในวิธีปฏิบัติหน่อยนะค่ะ
เวลาที่อภัยบ้าง ไม่อภัยบ้าง ทำยังไง แก้ไขได้ยังไงค่ะ ให้จิตเรามันไม่หมกมุ่นครุ่นแค้น หรือรู้สึก อดสู ทุกครั้งที่จิตเผลอไปคิด


 4,169 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย