บาปหรือเปล่า

     

คือมีพระองค์หนึ่งไปบิณฑบาตและได้ทรัพย์ที่ชาวบ้านถวายมาแทนที่จะเอาไปทำนุบำรุงวัดกลับเอาทรัพย์และข้าวมาจุนเจือครอบครัว (ลูกเมียของตน )แบบนี้จับสึกได้ไหมและแบบนี้บาปหรืออาบัดหรือเปล่าค่ะ
ถ้าจะใช้คำถามว่าบาปหรือไม่นั้นกระผมคิดว่ามันไม่คอยเหมาะกับพระภิกษุสงฆ์ แต่ถ้าถามว่าสมควรหรือไม่อันนี้กระผมขอตอบได้เลยว่าไม่สมควรเป็นอย่างยิ่ง เพราะการที่ได้เข้ามาบวชเป็นผู้ทรงศิลรับใช้พระศาสนาแล้วนั้น ควรที่จะละซึ่งทางโลกเสียทั้งหมด ถึงแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่เราจะรับผิดชอบในหน้าที่ที่เราต้องเลี้ยงครอบครัว


ผมใม่มีหน้าที่ไปตัดสินพระจ้า....


ถูกหรือผิด.....รู้ได้ง่าย
สมควร หรือไม่สมควร.....รู้ได้ยาก
เจริญพร
สุภัทโท ภิกขุ


 3,958 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย