บาปหรือเปล่า

     

คือมีพระองค์หนึ่งไปบิณฑบาตและได้ทรัพย์ที่ชาวบ้านถวายมาแทนที่จะเอาไปทำนุบำรุงวัดกลับเอาทรัพย์และข้าวมาจุนเจือครอบครัว (ลูกเมียของตน )แบบนี้จับสึกได้ไหมและแบบนี้บาปหรืออาบัดหรือเปล่าค่ะ   
ถ้าจะใช้คำถามว่าบาปหรือไม่นั้นกระผมคิดว่ามันไม่คอยเหมาะกับพระภิกษุสงฆ์ แต่ถ้าถามว่าสมควรหรือไม่อันนี้กระผมขอตอบได้เลยว่าไม่สมควรเป็นอย่างยิ่ง เพราะการที่ได้เข้ามาบวชเป็นผู้ทรงศิลรับใช้พระศาสนาแล้วนั้น ควรที่จะละซึ่งทางโลกเสียทั้งหมด ถึงแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่เราจะรับผิดชอบในหน้าที่ที่เราต้องเลี้ยงครอบครัว


• 106(21/04/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย พระสมจิตร สุธมฺโม

• ลำดับคำกลอน ๑ พัน

• อำนาจของรส (วาตมิคชาดก)

• เปิดรับสมัคร บวชชี ฟรี 2567 ไม่เสียค่าใช้จ่าย สายปฏิบัติ กรรมฐาน พระป่า สายหลวงปู่มั่น เน้นปฏิบัติภาวนา

• พ่อแม่ตายจะตั้งหิ้งบูชาท่านได้ไหม?

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย