บาปมั้ยค่ะ ผิดมั้ยเอ่ย รบกวนผู้รู้ชี้แนะด้วยค่ะ

     

อยากทราบว่า การเล่นโฟนเนี่ย ผิดศีลหรือว่าบาปมั้ยคะ   
หลักตรวจว่าบาปหรือบุญคือที่ทำอยู่ เป็นการให้ทาน หรือรักษาศีลหรือเป็นการเจริญสมาธิ วิปัสสนาหรือเปล่า ถ้าใช่เป็นบุญ ถ้าไม่ใ่ช่เป็นบาป


• บทสวดทิพย์มนต์ [ต้นฉบับ] โดย ท่านพ่อลี ธมฺมธโร วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ

• -:- อุทิศทาน .. ที่ให้ผล และไร้ผล -:-

• จะพึ่งตนเองได้ก็ต้องรู้จักพึ่งตนและทำตนให้เป็นที่พึ่งได้

• บรรยายธรรมแก่นักเรียน สอนนั่งสมาธิ โดย #พระอาจารย์ต้น #ธรรมนาวา #dhammanava ๒๒/๐๗/๒๕๖๕

• รัตนสูตรปราบภัย ๓ ประการ ณ เมืองไพศาลี อาณาจักรวัชชี

• หลวงพ่อโพธินันทะ แนวทางการปฏิบัติทางสายกลาง [3/5]

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย