ผิดหรือเปล่าถ้าแฟนเราอยู่กันมาสิบกว่าปีบอกหมดใจกับเราแล้วไปรักคนอื่น

   

เราอยู่กับแฟนมาสิบกว่าปีมีลูกอายุสิบกว่าปี แฟนเราบอกกับเราว่าเขาหมดใจกับเราเขาเลยไป
รักคนอื่นแต่เขายังบอกอีกว่าความรักของเขาเป็นความรักที่สูงส่งเพราะเป้นความรักที่ไม่ต้องการ
ความตอบแทนใดๆทั้งสิ้นและเป็นความรักที่อยู่ในใจเพียงอย่างเดียวแค่ขอให้ได้เห็นหน้าก็เพียงพอ
โดยไม่มีความสัมพันธ์อื่นใดมาข้องเกี่ยว เราเองยอมรับไม่ใช่คนที่ดีมานักแต่เราก็รักษาศีลห้า
มีธรรมะในใจเล็กน้อย เราอยากรู้ว่าแฟนเราผิดหรือเปล่าที่คิดแบบนั้นทั้งๆที่แฟนเราเป็น
ผู้ปฏิบัติธรรมคนหนึ่ง เราไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดี ขอความการุณาช่วยออกความคิดเห็นด้วยครับ


• ทบทวนในความรัก

• ผู้ซัดธุลีที่ทวนลม

• ผู้เชื่อกรรมย่อมไม่ทำกรรมชั่วเลย : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

• พระอรหันห์ตอบแทนคุณ

• ทบทวนหนทางพ้นทุกข์
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย