ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธา ทำบุญสร้างโรงเรียนวัดชัยมงคล

   

โรงเรียน วัดชัยมงคล ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

เป็นโรงเรียนอาคารไม้ชั้นเดียวสภาพเก่าแก่ อายุการใช้งาน69 ปี ปัจจุบัน

มีสภาพทรุดโทรมมาก เนื่องจาก ปลวกกัดกินอาคารโดยทั่วไป ก่อให้เกิด

ความไม่ปลอดภัยกับนักเรียน ทางผู้บริหารพยายามขอสนับสนุนงบประมาณ

จากต้นสังกัดและที่อื่นๆ แต่ไม่มีงบประมาณ ทางโรงเรียนจึง จัดหาทุนโดย

การทอดผ้าป่าเพื่อก่อสร้าง อาคารเรียนขนาด 18 ห้องเรียน

โดยใช้งบประมาณ 11 ล้านบาท แทนอาคารไม้หลังเก่าจึงขอความอนุเคราะห์มายังทุกท่านที่ได้ผ่านมาเยี่ยมในหน้านี้ ขอชวน

บอกบุญไปยังผู้มีจิตศรัทธา ญาติ สนิท มิตรสหาย ร่วมทำบุญ ตามแต่ศรัทธา

โดย หนึ่งห้องเฉลี่ย มูลค่าห้องละประมาณ 6แสน2 หมื่นบาท

ผู้บริจาคจะได้รับการสลักชื่อที่เหนือประตูห้องขอรับบริจาคได้ที่ โรงเรียนวัดชัยมงคล

โทร034-880540 ผู้อำนวยการ 083-9046098

หรือ โอนเงินทำบุญเข้าบัญชีโรงเรียน
ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านแพ้ว
ชื่อบัญชี“ทุนก่อสร้างและพัฒนาการศึกษา รร.วัดชัยมงคล ”
“ เลขที่บัญชี 745 – 0 – 09216 – 6 ”
สามารถดูรูปภาพและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://watchaimongkol.hi5.comครับ


• บทสวดมนต์ประจำวันตามแนวทางหลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม สวดทุกวันเจริญทุกวัน

• ทำวัตรเย็นแปล-สวนโมกข์

• กิจ-กรรม (ฮาธรรมะพระพยอม)

• ๑๗.ปางเรือนแก้ว

• 173(19/07/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย