สงสัยมากๆกับคำตอบเรื่องการทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้คนตาย

     

จากคำถามที่0765 เคยถามว่าการทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้คนตายนั้น ผู้ตายจะได้รับส่วนบุญส่วนกุศลหรือไม่นั้น จากคำถามนี้ได้รับความเมตตาจากท่านอรุณได้เมตตาตอบว่า ผู้ที่ไปสู่ทุคติเท่านั้น เช่น เปรต สัตว์เดรัจฉาน อสุรกายเท่านั้นที่ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลนั้น แต่ที่สงสัยมากๆ คือคำตอบที่ว่า ผู้ที่ไปสู่สุคติไม่อยู่ในฐานะที่จะรับส่วนบุญส่วนกุศลนั้นได้ ทำให้สงสัยว่าทำไมจึงไม่ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลที่ทำไปให้ ทั้งๆไปสุ่สุคติภพหรือภพที่ดีกว่า เมื่อไม่ได้รับบุญกุศลที่อุทิศให้นั้น จะไม่ได้รับอะไรอีกแล้วหรือหรือว่าได้รับอย่างอื่น กรุณาได้โปรดช่วยคลายข้อสงสัยนี้ให้สบายใจด้วยเถิดจะเป็นพระคุณอย่างสูง
ก่อนอื่นต้องบอกว่า ผู้ไปสู่ทุคตินั้นมีเปรตจำพวกเดียวเท่านั้นที่รับส่วนบุญได้ ที่เหลือไม่อยู่ในฐานะครับ...(เพราะเป็นผลกรรมแรงที่ต้องเสวย)

สำหรับผู้ไปสู่สุคติภพนั้นเค้ามีบุญเป็นทุนรอนของตนเองแล้ว...ไม่ต้องการบุญอื่นอีก และเขาก็กำลังเสวยผลบุญนั้นอยู่....เขาจึงไม่อยู่ในฐานะที่จะรับผลบุญนั้นครับ


ผู้ที่จะรับบุญได้นั้น
จะสำเร็จได้ด้วยการอุทิศหนึ่ง
และผู้รับบุญต้องอนุโมทนาในบุญนั้นด้วย
ไม่ว่าจะเป็นเปรต มนุษย์ อินทร์ เทวดา นางอัปสร
ก็ต้องอนุโมทนา
หากมิได้อนุโมทนาก็ไม่สามารถได้บุญนั้น
ส่วนการกรวดน้ำเป็นสัญลักษณ์ว่า"ฉันยกให้"

ขอรับ

******************************ในความเป็นจริงแล้ว สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฎฎสงสาร (เทวดา พรหม มนุษย์ สัตว้เดรัจฉาน และอมุษย์ทั้งหลาย) ไม่ว่าอยู่ภพภูมิใด
เวลาที่เราอุทิศบุญกุศลไปให้นั้น ได้รับทั้งนั้น แต่ถ้าอยู่ลึกมาก เช่นในนรก (นรกมี8ขุม นรกอเวจีเป็นขุมสุดท้ายที่8) ก็มาโมทนาบุญได้ยาก เพราะสร้างกรรมไว้มาก สำหรับผู้ที่อุทิศไปให้นั้น ถ้าสร้างกุศลด้วยทานบารมี เข่น ใส่บาตร ถวายสังฆทาน ช่วยเหลือผู้อื่น ก็อาจจะได้รับในระดับหนึ่ง (อยู่ที่จิตของผู้ให้และผู้รับประกอบกัน) แต่ถ้าผู้ให้ สร้างกุศลด้วยการถือศีลและเจริญภาวนา (การปฎิบัติกรรมฐาน) เหล่านี้ ผู้รับจะได้อานิสงฆ์มากกว่า มากๆ จริงๆ 3,839 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย