แนะนำแหล่งรวบรวมโรงเรียนวิถีพุทธ

   

www.magickidschool.com เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลโรงเรียนทั้งภาครัฐ และเอกชน
อนุบาล ประถม เนอสรี่ นานาชาติ กวดวิชา เสริมทักษะ และโรงเรียนวิถีพุทธ


• เจ้าป่าผู้ยิ่งใหญ่ (นิทานสำหรับเยาวชน อิงธรรมะพรหมวิหาร ๔)

• แจกฟรี! ดีวีดีมหกรรมเทศนาธรรม “มีเทศน์ มีทอล์ค” เพื่อร่วมเผยแพร่ธรรมะ

• ๕๘.ปางประทานอภัย ( นั่ง )

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• การ์ตูน เรื่อง " พ่อ เตือน ลูก " - หลวงพ่อปัญญานันทะ
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย