มีปัญหาให้ทายครับ

 ธมฺมพิชิตฺ    

คติทางพระพุทธศาสนา กล่าวถึงยักษ์ตนนี้ลักษณะเป็นปริศนาธรรมว่า "มียักษ์อยู่ตนหนึ่ง มีตาอยู่ 2 ข้าง ข้างหนึ่งสว่าง อีกข้างหนึ่งริบหรี่ มีปากอยู่ 12 ปาก มีฟันไม่มาก แต่ละปากมี 30 ซี่ กินสัตว์ทั่วทั่งปฐพี ยักษ์ตนนี้คือใคร?"
ใครตอบถูกขอให้นำไปใช้ครับ
สาธุ


สาธุ ครับ


 3,990 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย