การทำสมาธิของกระผมถูกต้องหรือไม่ครับ

     

กระผมเองไม่มีเวลาไปวัดกับเขา หากวันไหนหรือคืนไหนที่กระผมพอมีเวลากระผมมักจะหาที่เงียบๆหรือในห้องนอนของกระผมเป็นที่นั่งสมาธิตามที่กระผมเข้าใจเอาเอง โดยกระผมจะหามุมเงียบๆนั่งตามท่าทางอย่างไรก็ได้ที่คิดว่าเป็นท่าสบายของกระผม แล้วกระผมจะนั่งทำใจให้สงบไม่ให้ใจวอกแวกคิดไปอย่างอื่น พยายามกำหนดอยู่ที่ลมหายใจหรือที่ใดที่หนึ่ง หากความคิดมันไปที่อื่นก็จะพยายามดึงมันกลับคืนมาที่เดิม กระผมพยายามทำอย่างนี้ทุกครั้งหากมีเวลา การกระทำของกระผมเรียกว่าเป็นการทำสมาธิใช่หรือไม่และทำถูกต้องหรือไม่ หากไม่ถูกต้องขอได้โปรดช่วยแนะนำการทำสมาธิอย่างง่ายๆให้ด้วยอยากฝึกทำสมาธิครับ ขอขอบคูณล่วงหน้าเป็นอย่างสูงครับ
การกระทำของกระผมเรียกว่าเป็นการทำสมาธิใช่หรือไม่และทำถูกต้องหรือไม่

ใช่ครับ .... ถูกต้องครับ.... ทำอยู่แค่นั้นแหละครับ .... วอกแวกเมื่อไหร่ก็ดึงมันกลับมาครับ เมื่อนานๆไปสมาธิแก่กล้า...ความวอกแวกก็จะน้อยลงไปเองครับ


การปฎิบัติกรรมฐาน มี
1. สมถกรรมฐาน เช่นการนั่งสมาธิทำจิตใจให้สงบ
2. วิปัสสนากรรมฐาน คือการพิจารณาสภาวะธรรม ให้เข้าถึงพระไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา

การปฎิบัติกรรมฐาน มี4อิริยาบถ ยืน เดิน นั่ง นอน

การนั่งก็เป็นอิริยาบถหนึ่ง


อนุโมทนาด้วยค่ะ ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่อยากฝึกสมาธิ
แต่แปลกนะทำที่ไหนมันไม่เหมือนไปนั่งทำสมาธิที่วัด
ปรกติดิฉันไปวัดปทุมวนารามหลังเวิลด์เทรดค่ะ
รู้สึกว่ามีสมาธินานหน่อย


 4,096 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย