ภัยพิบัติทางธรรมชาติ

     

ภัยธรรมชาติที่มีผู้กล่าวว่าจะมาถึงในอนาคตอันใกล้นี้ฟังดูน่ากลัวมาก อยากทราบว่าท่านผู้เป็นพุทธมามกะทั้งหลายมีความคิดเห็นในเรื่องนี้เป็นเช่นไร รู้สึกตื่นกลัว หรือคิดว่าสุดแล้วแต่บุญกรรม หรือมีข้อแนะนำอย่างไรจึงจะถือว่าเตรียมพร้อมรับเหตุการณ์อย่างมีสติ   
กรรมกำหนดทั้งนั้น
ทำดี ได้ไปเกิดในตระกูลดี ประเทศดี สถานที่ดี ไม่ลำบาก


• เปิดรับสมัคร บวชชี ฟรี 2567 ไม่เสียค่าใช้จ่าย สายปฏิบัติ กรรมฐาน พระป่า สายหลวงปู่มั่น เน้นปฏิบัติภาวนา

• ปฏิบัติธรรมโครงการพุทธสาวกสาวิกาหลักสูตร “พัฒนาจิตตามหลักไตรสิกขา” ทุก ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์

• ปฏิบัติธรรมในกาลวิสาขบูชา (๑๙-๒๓ พ.ค. ๒๕๖๗)

• เผชิญความตายด้วยใจสงบ

• บทสวดมนต์ฉบับหลวงพ่อจรัญ

• วัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย