คิดอยากสักกลางหลัง

 บินเดี่ยว  

ดิฉันชื่นชอบการสักมากแต่ยังไม่กล้ากลัวๆอยู่ ในใจชื่นชอบที่จะสักรูปพญานาค (ถ้าสักจริงคงจะสักนำมัน ไม่สักออกสีหรอกค่ะ) เพราะชื่นชอบและเคารพเเต่ยังไม่มีข้อมูล อยากได้ความคิดเห็นจากผู้รู้ค่ะ ว่าข้อดี ข้อเสีย ข้อระวัง มีอะไรบ้างค่ะ ... แต่จุดประสงค์ไม่ได้มีอย่างอื่นแอบแฝง ...


• ท่ามกลางสายฝนทนทุกข์เศร้า

• Peaceful Night 💜 Deep Sleep Music 528Hz | Calm Magic Meditation Music

• ที่รักของคนดี (ธรรมจักรแท้ศักดิ์สิทธิ์เป็นสัจธรรมต้องพันซี่เท่านั้น)

• วัดอินทาราม วรวิหาร

• มงคลที่ ๑๕ การให้ทาน - มงคล ๓๘ ประการ
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย