ช่วยดูแลวัดปากน้ำโพใต้ อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ ด้วย

   

ฝากผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับวัดต่าง ๆ ช่วยจัดส่งเจ้าหน้าที่มาดูแลวัดปากน้ำโพใต้ อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ให้ด้วยเสียดายวัตถุโบราณต่าง ๆ ที่เจ้าอาวาสองค์ก่อน ๆ ได้สะสมไว้เป็นของโบราณที่มีคุณค่า ขณะนี้มีการสูญหายไปบ้างแล้ว พระในวัดก็มีพฤติการณ์ที่ไม่น่าไว้วางใจ ไม่มีใครดูแลอย่างจริงจัง


• เร่งด่วน เจ้าภาพถวายถังเก็บน้ำอุปโภคบริโภควัดแทนใบเดิม

• ไม่มีใครรู้ ไม่มีใครคาดหมายได้ ว่าที่ไหน เมื่อใด ใครจะทิ้งกาย ทอดลงบนผืนปฐพี แต่ที่มั่นใจว่าดีแน่ คือ การที่ได้จากโลกนี้ไป ในเวลาที่จิตใจอยู่กับบุญกุศลคือกรรมที่ดีๆ

• ไร้ สติ ....... เมื่อจิตเป็น อกุศล

• "รักษาสติ ให้เหมือนทหารรักษาหน้าที่" (หลวงปู่จันศรี จฺนททีโป)

• พระคุณแม่ทดแทนเท่าไหร่ไม่รู้หมด
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย