เป็นบาปหรือเปล่าครับ ?

 อรุณ  

ซื้อบุหรี่ถวายพระ เป็นบาปหรือเปล่าครับ ?

ซ้อข้าวหมากถวายพระ เป็นบาปหรือเปล่าครับ ?

ซื้อนมเปรี้ยวที่เขาโฆษณาว่ามีจุลินทรีย์ที่มีชีวิตตั้งหลายๆล้านตัวถวายพระ เป็นบาปหรือเปล่าครับ ?

แล้วพระที่ท่านใช้หรือฉันของที่เราเอาไปถวายนี้ ท่านจะเป็นบาปหรือเปล่าครับ ?


• ปฏิบัติธรรมในกาลวิสาขบูชา (๑๙-๒๓ พ.ค. ๒๕๖๗)

• ๓.ปางตัดพระเมาลี

• 101(16/04/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์

• ฉลาดเหมือนอีกา...ต้องเอาคุณธรรมต่างๆ ใส่ลงไปในใจ ใส่ลงไปในชีวิตอย่างสม่ำเสมอ พอเรามานั่งทำความเพียรในรูปแบบ เช่น นั่งสมาธิหรือเดินจงกรม เมื่อก้มลงไปก็จะได้ดื่มน้ำได้เลย อร่อยดีเหมือนกัน

• วิธีให้เพื่อการครองใจ - พ.อ.ปิ่น มุทุกันต์
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย