สือบเนื่องจากคำถามที่ 0927 เรื่องจิตและวิญญาน

 asd  

ทุกท่านตอบได้ดีมากกราบขอบคุณครับ แต่สำหรับตัวกระผมเองอ่านดูยังมีข้อสงสัย คือ พวกเปรต หรือเทวดาที่มาหาในรูปแบบต่างๆนั้นเขาคงรู้ว่าญาติๆที่เขามาหานั้นกำลังอยู่ไหน ทำอะไร พูดอะไรที่เกี่ยวกับเขาอยู่เชื่อว่าเขารับรู้ในสิ่งที่ญาติๆพูดถึงเขากระผมเชื่ออย่างนั้น ถ้าเป็นเช่นนี้หากพวกญาติๆที่อยู่พูดถึงเขากระผมก็เชื่ออีกเช่นกันว่าพวกเขาก็คงรับรู้เช่นกัน (ขอย้ำว่าเขาคงรับรู้สิ่งที่เราพูดถึงเขาเช่นกัน) เพียงแต่สื่อกันไม่ได้เท่าเองเพราะอยู่คนละภพ ความเข้าใจของกระผมถูกหรือไม่ครับ ช่วยเมตตาอธิบายให้ด้วย


• ข่าววันรวมพลังเด็กดี V-STAR

• นํานั่งสมาธิ/นั่งสมาธิ 10 นาทีก่อนนอน

• ๓๘.ปางรับผลมะม่วง

• วัดศรีสุทธาวาส (วัดเลยหลง)

• ที่รักของคนดี (ธรรมจักรแท้ศักดิ์สิทธิ์เป็นสัจธรรมต้องพันซี่เท่านั้น)
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย