ข่าวดี...แนะแนว-ติวแนวข้อสอบ...ธรรมศึกษาตรี_โท_เอก

 ambass99    

 ข่าวดี...แนะแนว-ติวข้อสอบ 

 สำหรับผู้เตรียมสอบ...ธรรมศึกษาตรี_โท_เอก 

*********************

 เชิญเข้าไปทำแบบทดสอบ 

 ชุดวิชาทั้งหมด ของธรรมศึกษาตรี_โท_เอก 

**************************

 ได้ที่เว็บข้างล่างนี้ 

 @ คลิกเข้าไปได้เลย ครับ 

http://www.mahapruettharam.com/webboard/in...hp?showforum=26


******************

 @ ปรึกษา-สนทนาธรรมะ-ธรรมศึกษา 

 ติวออนไลน์...ธรรมะ_ภาษาบาลี-สันสกต-ฮินดี-อังกฤษ 


 @ เชิญแอดเข้าไปได้ที่.... 

 e-mail หรือ msn: pnsaisuta@hotmail.com

 www.mahapruettharam.com 

 Mobile: 089-052-5420 

   
กำลังเตรียมตัวสอบธรรมศึกษาชั้นโท พอดี ขอบคุณคะ


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย