จุดธูปไหว้ผู้ล่วงลับจะพูดว่าอย่างไร

 asd    

กระผมจะไหว้พระสวดมนต์ทุกคืนเป็นประจำ หลังไหว้พระสวดมนต์กระผมก็จะจุดธูป 1 ดอกเพื่อไหว้ต่อหน้ารูปของผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว มีรูปพ่อ แม่และคนที่เรารักที่ท่านได้ล่วงลับไปแล้วที่ได้จัดไว้ในห้องพระด้วย กระผมจุดธูปไหว้ทุกวันหลังไหว้พระสวดมนต์ และจะพูดต่อหน้ารูปในแต่ละวันพูดไม่เหมือนกันแล้วแต่จะคิดได้ เช่นพูดว่าขอให้ไปสู่สุคติบ้าง หรือพูดว่าอย่าได้ห่วงใยเลยเหนื่อยมานักแล้วขอให้พักผ่อนเถอะ หรือบอกว่าจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ และเท่าที่คิดได้ในการไหว้ในครั้งนั้นๆ การกระทำของกระผมถูกหรือไม่ครับ หากยังไม่ถูกต้องขอท่านผู้รู้ได้โปรดเมตตาช่วยแนะด้วย เกรงว่าที่ทำทุกๆคืนนั้นจะไม่ถูกต้องครับเพราะทำไปตามความคิดของตัวเองที่คิดว่าหรือคิดเอาเองครับ เมตตาช่วยแนะให้ด้วยครับว่าควรพูดอย่างไรจะได้สบายใจครับ กราบขอบพระคุณครับ   
เจตนาที่กระทำเป็นสิ่งที่ดีแล้วอนุโมทนาครับ


• ขอเชิญชวนชาวพุทธร่วมเดินทางไปกราบสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล

• เผชิญความตายด้วยใจสงบ

• ปฏิบัติธรรมวันสงกรานต์ แบบเจโตวิมุติ 12 - 15 เมษายน 2567 ณ ปัณฑิตารมย์สระบุรี

• เชิญน้องๆหนูๆ ร่วมกิจกรรมธรรมใสใส "อาทิตย์สุขสันต์ ณ บ้านอารีย์"

• สุโข ปญฺญาปฏิลาโภ ความได้เฉพาะซึ่งปัญญาให้เกิดสุข

• "ศีลจะครบบริบูรณ์" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย