ช่วยแนะนำวัดที่บวชทางภาคเหนือหน่อยครับ

 boo    

ช่วยแนะนำวัดที่บวชทางภาคเหนือหน่อยครับ
เจตนา อยากไปศีกษา ข้อเท็จจริงทางพระพุทธศาสนา
ประวัต และเรื่องราวต่างๆที่ไม่ได้ดัดแปลงนะครับ

ขอบคุณครับ   
กว้างจังนะคะ..ภาคเหนือ ไม่ลองศึกษาพระไตรปิฏกบ้างละคะ แต่ถ้าอยากบวชเพื่อศึกษาก็ขอแนะนำวัดที่ได้เคยส่งสื่อธรรมะไปถวายและพอจะทราบว่ามีการสอนธรรมแก่สงฆ์และก็เป็นวัดปฏิบัติ วัดป่าปัจจโรจน์(อ.แม่ระมาด จ.ตาก) วัดสวนดอก (อ.เมือง จ.เชียงใหม่) วัดป่าไชยปราการ ( อ. ไชยปราการ จ.เชียงใหม่) วัดเจดีย์เจ็ดยอด (อ.เมือง จ.เชียงใหม่) วัดพระแท่น (อ.เมืองจ.ลำปาง) วัดพวงคำ (อ.เมืองจ.ลำปาง)..ขออนุโมทนาด้วยนะคะ...


• Instant Calm, 4 hour Deep Sleep Music, Healing Meditation Music, Insomnia, Sleep, Study Music, Zen

• วัดศาลาปูน วรวิหาร

• หยดฝนในจักรวาล

• กระรอกเจาะมะพร้าว

• ปฏิบัติธรรมในกาลวิสาขบูชา (๑๙-๒๓ พ.ค. ๒๕๖๗)

• เคาะมงคล (ฮาธรรมะพระพยอม)

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย