ช่วยแนะนำวัดที่บวชทางภาคเหนือหน่อยครับ

 boo    

ช่วยแนะนำวัดที่บวชทางภาคเหนือหน่อยครับ
เจตนา อยากไปศีกษา ข้อเท็จจริงทางพระพุทธศาสนา
ประวัต และเรื่องราวต่างๆที่ไม่ได้ดัดแปลงนะครับ

ขอบคุณครับ
กว้างจังนะคะ..ภาคเหนือ ไม่ลองศึกษาพระไตรปิฏกบ้างละคะ แต่ถ้าอยากบวชเพื่อศึกษาก็ขอแนะนำวัดที่ได้เคยส่งสื่อธรรมะไปถวายและพอจะทราบว่ามีการสอนธรรมแก่สงฆ์และก็เป็นวัดปฏิบัติ วัดป่าปัจจโรจน์(อ.แม่ระมาด จ.ตาก) วัดสวนดอก (อ.เมือง จ.เชียงใหม่) วัดป่าไชยปราการ ( อ. ไชยปราการ จ.เชียงใหม่) วัดเจดีย์เจ็ดยอด (อ.เมือง จ.เชียงใหม่) วัดพระแท่น (อ.เมืองจ.ลำปาง) วัดพวงคำ (อ.เมืองจ.ลำปาง)..ขออนุโมทนาด้วยนะคะ...


ขอแนะนำวัดที่มีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในสายหลวงปู่มั่น ครูบาอาจารย์ผู้ทรงอริยทรงคุณธรรม ดังต่อไปนี้

1.วัดอรัญวิเวก (บ้านปง)
หมู่ 7 บ้านปง ต.อินทขิล
อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150

พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป เจ้าอาวาส

เป็นวัดปฏิบัติสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

พระธรรมเทศนา เรื่อง หลักการทำสมาธิและปฏิบัติภาวนา
โดย พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป
http://www.childthai.org/e-book/mental/mental02/mental001.htm

เว็บไซต์วัดอรัญวิเวก (บ้านปง)
http://www.panyapatipo.com/

---------------------------------------------------------------------------------

2.วัดป่าหมู่ใหม่
หมู่ 2 บ้านป่าหมู่ใหม่ ต.แม่แตง
อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150

หลวงพ่อประสิทธิ์ ปุญฺญมากโร เจ้าอาวาส

หลวงพ่อประสิทธิ์ เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่อ่อน ญาณสิริ และหลวงปู่ชอบ ฐานสโม

วัดป่าหมู่ใหม่ เป็นวัดป่าสายธรรมยุติ เป็นวัดที่สงบเงียบ สงบเย็น ร่มรื่น ตั้งอยู่ท่ามกลางป่าในเมือง และเป็นเนินเขาเตี้ยๆ ท่านพระอาจารย์ประสิทธิ์ ได้อนุรักษ์สภาพพื้นที่ และปลูกป่าและต้นไม้มาตลอด จนต้นไม้เติบใหญ่ กระทั่งปัจจุบันวัดมีสภาพสมบูรณ์ร่มรื่น เหมาะสมในการปฏิบัติภาวนาเป็นอย่างยิ่ง

ประวัติและปฏิปทาหลวงพ่อประสิทธิ์ ปุญฺญมากโร
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=13099

เว็บไซต์วัดป่าหมู่ใหม่
http://www.geocities.com/watpamumai/

---------------------------------------------------------------------------------------

3.วัดป่าอาจารย์ตื๊อ
ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150
พระอาจารย์สังข์ สังกิจโจ เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน
หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม อดีตประธานสงฆ์
เป็นวัดปฏิบัติสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และหลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม

ประวัติและปฏิปทาหลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=6921

--------------------------------------------------------------------------------

4.วัดดอยปุย
ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

พระครูวิทิตศาสนกิจ (พระอาจารย์ไพโรจน์ วิโรจโน) ประธานสงฆ์

เป็นสำนักสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติ ปฏิบัติสายหลวงปู่เสาร์ กันตสีโล และหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
สถานที่สัปปายะ ร่มรื่น สงบเงียบ สงบเย็น เหมาะแก่การภาวนาเป็นอย่างยิ่งครับ

------------------------------------------------------------------------------

5.วัดป่าศาลาปางสัก
[วัดสาขาของวัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี]
ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220

วัดตั้งอยู่บนถนนเชียงใหม่-เชียงราย กม. 23 มีอาณาบริเวณ ติดกับป่าสงวนแห่งชาติขุนแม่กวง เป็นวัดป่าปฏิบัติธรรมตามแนวทางหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เน้นการภาวนาบริกรรมพุทโธ

วัดป่าศาลาปางสักเป็นวัดสายอรัญวาสีและสายปฏิบัติ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2545 โดยคณะศิษย์คือ ดร.วินัย-คุณจรรยา ศิริกุล ผู้ถวายที่ดินให้แก่วัด และเป็นผู้มีความเลื่อมใสใน พระเดชพระคุณพระธรรมสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน) วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี และ พระเดชพระคุณพระพุทธพจน์วราภรณ์ (หลวงปู่จันทร์ กุศโล) เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ต่อมาได้ทำการถวายที่ดินก่อสร้าง ศาลา โรงธรรม กุฏิ ที่พักอาศัย โรงครัว ห้องน้ำ ห้องส้วม ตลอดจน ถาวรวัตถุอื่น และได้ทำพิธีหล่อพระประธาน เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2545 โดยหลวงตามหาบัว

-----------------------------------------------------------------------


6.วัดถ้ำพระสบาย
เลขที่ 260 หมู่ 7 บ้านหนองถ้อย
ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150

พระอาจารย์ไชยา สิริธมฺโม เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

หลวงปู่แว่น ธนปาโล อดีตเจ้าอาวาส

วัดถ้ำพระสบาย เป็นวัดปฏิบัติสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ที่ ท่านหลวงปู่แว่น ธนปาโล เป็นผู้บุกเบิกและได้อยู่จำพรรษาจนกระทั่งมรณภาพ, ท่านหลวงพ่อลี เคยมาปฏิบัติธรรมที่นี้ แล้วถ้ำก็สว่างโพล่งทั่ว ปรากฏเป็นเจดีย์ให้เห็น หลวงพ่อลีเคยบอกว่า ในถ้ำนี้มีพระอรหันต์ 3 รูปมาบรรลุธรรมที่นี้

วัดตั้งอยู่ห่างจากตัว อ.แม่ทะ ไปประมาณ 5 กม. จะมีป้ายบอกทาง เป็นวัดที่อยู่ในถ้ำพระสบาย ซึ่งมีบรรยากาศร่มรื่นเย็นสบาย จะได้สัมผัสกับธรรมชาติของป่าเขา เหมาะสำหรับผักผ่อน ศึกษาและปฏิบัติธรรม มีอาคารที่พักสำหรับชายหญิงแยกกัน มีไฟฟ้า ห้องน้ำ สะดวกสบาย มีโรงครัวขนาดใหญ่


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ประวัติและปฏิปทาหลวงปู่แว่น ธนปาโล
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=13072

------------------------------------------------------------------------------

7.วัดป่าเขาน้อย
หมู่ 5 บ้านเนินหัวโล้
ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180

หลวงปู่จันทา ถาวโร ประธานสงฆ์

เมื่อปี พ.ศ.2528 หลวงปู่จันทา ถาวโร ได้มาจำพรรษาที่สำนักสงฆ์วัดป่าเขาน้อย ต่อมา หลวงปู่จันทา ถาวโร กับ หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม ได้นำพาพระภิกษุ สามเณร และศรัทธาญาติโยม ช่วยกันพัฒนาสำนักสงฆ์จนสามารถสร้างเป็นวัด ที่มีอาคารเสนาสนะมั่งคงและสร้างกำแพงล้อมรอบ ให้ความสะดวกแก่พระภิกษุ สามเณร และประชาชนที่มาปฏิบัติธรรม

วัดป่าเขาน้อย เป็นวัดปฏิบัติสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ประวัติและปฏิปทาหลวงปู่จันทา ถาวโร
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7721

------------------------------------------------------------------------------

ถ้าอยากศึกษาพระธรรมจริงๆไม่ต้องบวชก็ได้ครับถึงบวชก็ไม่รู้ว่าคนที่เราไปศึกษาด้วยนั้นเขารู้จริงหรือเปล่า ถ้าสนใจจริงผมแนะนำได้นะครับ อยู่ลำพูน 0899530461


-ขอบคุณคุณเมตตามากๆเลยนะคะ....เพราะธันวานี้ต้องพาคุณลูกไปสอบที่ม.เชียงใหม่อยู่พอดี จะได้ถือโอกาสไปวัดที่คุณบอกแถวแม่แตงเลย ขากลับก็จะได้แวะวัดที่อ.แม่ทะด้วย เพราะแต่ละวัด(ยกเว้นที่ดอยสุเทพ)ดิฉันก็ยังไม่เคยไปเลย แล้วไม่ทราบว่าวัดที่ว่ามาท่านจะรับซีดีธรรมะหรือหนังสือธรรมะมั้ยคะ จะได้จัดส่งไปล่วงหน้าก่อนพร้อมกับพวกของใช้ที่เกี่ยวกับสงฆ์(เพราะเห็นว่าเป็นวัดไกลๆ) คือจะชอบส่งของใช้ที่เกี่ยวกับสงฆ์ไปถวายตามวัดไกลๆต่างจังหวัดคะ...


ขอแนะนำวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
ที่นั่นนอกจากได้ศึกษาธรรมะแล้ว ยังได้ปฏิบัติวิปัสสนาอีกด้วย
การปฏิบัติของที่นั่นแยกออกเป็นรายบุคคล
และมีพระวิปัสสนาจารย์สอบอารมณ์ในตอนเย็น
นอกจากนี้ที่นี่ยังรักษาประเพณีของล้านนาไว้เป็นอย่างดี เช่น
การเวียนเทียนรอบพระธาตุในทุกวันพระ


บ้านอยู่เชียงใหม่ แต่ตอนนี้อยู่ต่างประเทศ จะกลับไปสิ้นปี
ขอบคุณทุกคำแนะนำครับ


-ขอบคุณคุณเมตตามากๆเลยนะคะ....เพราะธันวานี้ต้องพาคุณลูกไปสอบที่ม.เชียงใหม่อยู่พอดี จะได้ถือโอกาสไปวัดที่คุณบอกแถวแม่แตงเลย ขากลับก็จะได้แวะวัดที่อ.แม่ทะด้วย เพราะแต่ละวัด(ยกเว้นที่ดอยสุเทพ)ดิฉันก็ยังไม่เคยไปเลย แล้วไม่ทราบว่าวัดที่ว่ามาท่านจะรับซีดีธรรมะหรือหนังสือธรรมะมั้ยคะ จะได้จัดส่งไปล่วงหน้าก่อนพร้อมกับพวกของใช้ที่เกี่ยวกับสงฆ์(เพราะเห็นว่าเป็นวัดไกลๆ) คือจะชอบส่งของใช้ที่เกี่ยวกับสงฆ์ไปถวายตามวัดไกลๆต่างจังหวัดคะ...

---------------------------------------------------------------

รับครับ 5,162 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย