ขอเชิญทำบุญทอดผ้าป่า 9,999กอง เป็นประธาน สร้างองค์พระประทานพร (ทรงเครื่องจักพรรดิ์) องค์ใหญ่ หน้าตัก 45 เมตร สูง 108 เมตร
 ตะวันธรรม   23 มิ.ย. 2561

#ขอเชิญจองเป็นเจ้าภาพ (ทอดผ้าป่า 9,999 กอง) เท่านั้น
สร้างองค์พระประทานพร (ทรงเครื่อง) องค์ใหญ่
หน้าตัก 45เมตร สูง 108เมตร (เป็นมงคลเเก่ชีวิต เเละครอบครัว)
------ร่วมทอดผ้าป่าสร้างพระองค์ใหญ่ได้ทุกวัน-----

*** ถวายเป็นพุทธบูชา ****

------รับบุญใหญ่ครั้งนี้----------

เพื่อเป็นประธาน "สร้างองค์พระใหญ่"
"สมเด็จพระพุทธตังหังกรบรมมหาจักพรรดิ์ (ปางประทานพร)
(เสริมบุญ บารมี รับสิ่งดีดีเเก่ชีวิต)

#จองเป็นเจ้าภาพประธานอุปถัมภ์ (ทอดผ้าป่า) "สร้างพระใหญ่"
#ร่วมทำบุญ ดังนี้

1.จองเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าประธานหล่อพระ 1 กอง
อุปถัมภ์ กองล่ะ 10,000บาท (รับเเค่ 9,999กอง)
----ติดชื่อในเเผ่นหินใต้ฐานพระใหญ่ ชั้น 6----
((( รับพระบูชา เป็นที่ระลึก 9 นิ้ว องค์เหมือนจริง )))


2.จองเป็นรองประธานเจ้าภาพอุปถัมภ์
#กองล่ะ 2,999 บาท (รับ 25,000กอง)
----ติดชื่อในเเผ่นหินใต้ฐานพระใหญ่ ชั้น 1----
((( รับพระบูชา เป็นที่ระลึก 3 นิ้ว องค์เหมือนจริง )))


3.หรือทำบุญ ((ตามกำลังศรัทธา ไม่เจาะจง))
((( รับพระบูชา เป็นที่ระลึก พระเนื้อผง 1 องค์เหมือนจริง )))

4. รับเจ้าภาพเสาฐานองค์พระใหญ่ จำนวน6ชั้น
((ต้นล่ะ 30,000 บาท รับ 600 ต้น )) ติดชื่อที่ต้นเสาฐานพระ (ประจำตระกูล)


#บัญชีร่วมทำบุญ
ธนาคารกสิกรไทย สาขา พิจิตร เลขที่ 153-241-4659
เเบบออมทรัพย์ ชื่อบัญชี พระศุภชัย

#พร้อมเพย์ 089-899-4099 พระศุภชัย

// เมื่อโอนจองเเล้ว กรุณาเเจ้ง ชื่อ-จำนวนกอง //#อนุญาติให้ (บอกบุญเพื่อให้ ผู้ที่เรารักมีส่วนในบุญนี้)

***************** พิเศษ ***********************
#อุปถัมภ์10กองใหญ่ ขึ้นไป ((ติดชื่อใต้ฐานองค์พระใหญ่))
เเละรับพระบูชา จำลอง ขนาด 15 นิ้ว 1 องค์ (มีเเค่ 5,000องค์)
#สามารถทำบุญเองหรือ บอกบุญจนกว่าจะครบก็ได้

เจ้าภาพอุปถัมภ์จองทอดผ้าป่าสร้างองค์พระใหญ่ ได้ทุกวัน
เมื่อโอนทำบุญเเล้ว เเจ้งชื่อ จำนวนกอง
เพื่อคณะสงฆ์ จะทำพิธีกล่าวคำถวาย เเละให้พร ทุกเช้า ทุกวัน
(มอบถวาย ทุกวันเวลา 08.30น.)

((สามารถมาร่วมทอดผ้าป่าเอง
หรือ ให้เจ้าหน้าที่สำนักทอดให้ก็ได้))

**ทอดเสร็จจะถ่ายรูปให้เจ้าภาพ ดู ทุกวัน ดังนี้**

ทางไลน์ ไอดี dhamma2561
1.รูปรายชื่อเจ้าภาพ ที่ร่วมสร้างส่วนเศียร
2. ติดชื่อภายในเศียร (จะถ่ายรูปให้ดู)


#สถานที่สร้าง ณ พุทธสถาน
จำลองพระพุทธเจ้าองค์ที่ 1
สร้างติดถนนใหญ่ ขึ้นภาคเหนือ
ถนนนครสวรรค์-พิษณุโลก กม.80

(#เสริมบุญ - สร้างบารมี - ฝากความดีไว้ในแผ่นดิน)

** เกิดมา 1ครั้ง 1คน 1ชาติ
ร่วมทำบุญฝากความดีไว้สักครั้งในชีวิต **

#สอบถามทำบุญ โทร.089-899-4099,
ไลน์ไอดี dhamma2561

#ดู รายละเอียด เพิ่มเติม
Www.dhammadee.com, www.buddhastatuethailand.com
เเละเเฟนเเพจ โครงการสร้างพระพุทธเจ้า 28 พระองค์


// #รายชื่อเจ้าภาพทุกท่าน //
สำรวจ ได้ที่ www.dhammadee.com
เเละเเฟนเเพจ โครงการสร้างพระพุทธเจ้า 28 พระองค์

ขออานุภาพเเห่งบุญสร้างพระนี้ จงอำนวยอวยพร
ให้คณะเจ้าภาพ ทุกท่าน
จงสำเร็จในหน้าที่การงาน เเละเข้าถึงธรรมอันเกษม
คือพระนิพพานด้วยเทอญ


#วัตถุประสงค์ในการก่อสร้าง
1.เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจ ของชาวพุทธ เเละพุทธบริษัท
2.เพื่อเป็นสสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา
3.เพื่อเป็นสถานที่สักการะ ไหว้พระทำบุญ
ทำทานของ ชาวพุทธ ใกล้ไกล
4.เพื่อเป็นเเหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
เพื่อพัฒนาชุมชน ใกล้ไกล
5.เพือ่เป็นสถานที่ประกอบอาชีพเสริม ของชาวไร่ชาวนา ใกล้ไกล
6.เพื่อเป็นสถานที่ึฝึกปฏิบัติธรรม กรรมฐาน ของพระภิกษุ เเละโยคี
7.เพื่อเป็นเเหล่งการเรียนรู้ วิถีชีวิตพื้นบ้านชุมชน จากพิพิธภัณฑ์
8.เป็นเเหล่งเรียนรู้ประวัติพระพุทธเจ้าองค์ที่ ๑
เป็นต้น#อานิสงส์การสร้างพระ
1.เป็นการสร้างทาน สั่งสมไว้ ในชาตินี้ (เป็นต้นเเบบของชาวพุทธ) ทำทาน -รักษาศีล-เจริญภาวนา
2.เป็นการส่งเสริมให้ผู้อื่นทำความดี (มาไหว้พระ ทำบุญ ทำทาน)
3.เป็นการสร้างที่พึ่งให้ชาวพุทธมีกำลังใจ มีที่ยึดเหนี่ยวของชีวิต
4.เป็นการสร้างถาวรวัตถุไว้ ในโลก เเม้จากโลกนี้ไป บุญยังส่งผลให้มีความสุข
5.เป็นการชำระหนี้สงฆ์ที่เคย ติดค้างศาสนาไว้ เพราะการที่ สร้างพระย่อมสร้างไว้ให้ผู้คนมีความสุข สั่งสมบุญ
6.เป็นการตอบเเทนคุณพระพุทธองค์ ด้วยอามิสบูชา
7.เป็นการสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง เป็นสถานที่ประกอบศาสนากิจ สืบต่อไป
8.เป็นการสั่งสมบุญ ทำบุญเพื่อเป็นเสบียงในการปรารถนาความเจริญ รุ่งเรืองในชีวิต เเละครอบครัว
9.เป็นการทำบุญ อุทิศ ให้กับผู้ที่มีพระคุณล่วงลับไป
10.เป็นการสนับสนุนการสวดมนต์ ภาวนา ปฏิบัติธรรม (เพราะเป็นสถานที่ สวดมนต์ ปฏิบัติธรรม) เป็นต้น#ดำเนินการโดย
คณะสาธุชน พุทธบริษัท อุบาสก-อุบาสิกา ทั่วไป
ศูนย์พุทธบริษัทสากล
สำนักวิปัสสนากรรมฐาน "สวนป่าพุทธอุทยานวิปัสสนา" จ.พิจิตร

****************************************************


ที่มา : www.dhammadee.com , ไลน์ dhamma2559 , เฟ็สศูนย์พุทธบริษัทสากล,089-899-4099


 เปิดอ่านหน้านี้  3102 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย