ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายพระไตรปิฎก พร้อมตู้ใส่แก่วัดป่าไทรย้อย ปราจีนบุรี

อัพเดทราคาสินค้า

เนื่องจากอาตมา พระมหากุลวัฒน์ธนะ กตธมฺโม วัดบึงทองหลาง จบ ป.ธ. 9 ปี2561 ได้รับฎีกาจากคณะธรรมยุตให้ไปร่วมงานมุทิตาสักการะพระภิกษุและสามเณรที่จบป.ธ.9และจบ ป.ธ.3-8เฉพาะคณะธรรมยุต ที่วัดอาวุธวิกสิตาราม บางพลัด เมื่อ 6 ก.ค. 2561 และทางคณะธรรมยุตได้ถวายพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ ภาษาบาลี จำนวน 45 เล่ม อาตมาจึงมีความประสงค์จะถวายพระไตรปิฎกทั้งภาษาบาลีและภาษาไทย พร้อมทั้งตู้ใส่ ถวายให้แก่วัดป่าไทรย้อย ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี แต่ยังขาดพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยและตู้ใส่

อาตมาจึงขอเชิญชวนท่านทั้งหลายร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อ
1.พระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย 45 เล่ม ราคา 15,000 บาท ตอนนี้ลด 5% เหลือ 14,250 บาท
2.ตู้ใส่พระไตรปิฎกไม้สัก ราคา 14,000 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 28,250 บาท

ตอนนี้ยอดบริจาคได้จำนวน 28,039 บาท แล้ว รวมกับยอดบริจาคที่เกินมาอีก 1,201 บาท รวมเป็นเงิน 29,240 บาท
29,240 - 28,250 = 990 บาท
เพราะฉะนั้นจะเหลือค่าขนส่ง 990 บาท
ถ้าค่าขนส่งไม่พออาตมาขอรับผิดชอบค่าขนส่งที่ขาดเองทั้งหมด


รายชื่อผู้บริจาคเงินร่วมทำบุญ
1.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 1 บาท 10 ก.ค. 61 12.47 น.
2.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 1 บาท 10 ก.ค. 61 16.35 น.
3.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 50 บาท 10 ก.ค. 61 21.37 น.
4.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 59 บาท 10 ก.ค. 61 21.46 น.
5.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 5 บาท 11 ก.ค. 61 00.39 น.
6.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 100 บาท 11 ก.ค. 61 12.06 น.
7.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 50 บาท 11 ก.ค. 61 13.27 น.
8.โยม Stephan Nai Pongstarnont ร่วมบุญ 1,000 บาท 11 ก.ค. 61 16.18
9.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 39 บาท 11 ก.ค. 61 22.28 น.
10.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 26,734 บาท 12 ก.ค. 61 12.00 น.

รวมเป็นเงิน 28,039 บาท

ตอนนี้ยอดบริจาคได้จำนวน 28,039 บาท แล้วรวมกับยอดบริจาคที่เกินมาอีก 1,201 บาท รวมเป็นเงิน 29,240 บาท
29,240 - 28,250 = 990 บาท
เพราะฉะนั้นจะเหลือค่าขนส่ง 990 บาท
ถ้าค่าขนส่งไม่พออาตมาขอรับผิดชอบค่าขนส่งที่ขาดเองทั้งหมด

ขอปิดยอดรับบริจาคตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จะไปถวายพระไตรปิฎกทั้งภาษาบาลีและภาษาไทย พร้อมทั้งตู้ใส่ ถวายให้แก่วัดป่าไทรย้อย วันที่ 22 สิงหาคม 2561

ติดต่ออาตมาได้ที่เบอร์โทร.0875631515

ขอให้ท่านทั้งหลายที่ร่วมทำบุญในครั้งนี้จงเจริญในธรรม จงเจริญด้วยอายุ วรรณ สุข พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ คิดสื่งใด กระทำสิ่งใด ที่ประกอบชอบด้วยธรรม ขอให้สำเร็จสมหวังตามความปรารถนาทุกคนทุกท่านเทอญ.
DT02584

human

 เปิดอ่านหน้านี้  130 

 ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น


กรุณาล๊อกอินสมาชิกเว็บธรรมะไทยก่อนครับ... Login


  แสดงความคิดเห็น


Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย