พระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้า พระไตรปิฎก หัวข้อธรรม การปฏิบัติธรรม ศาสนพิธี วันสำคัญทางศาสนา ทำเนียบวัดไทย พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
 
+
บทสวดมนต์อิติปิโสฯ108จบ
วีดีโอในหมวดนี้

+
(พักกาย-พักใจ) ขอเชิญ ผู้สนใจสมัครเข้าฝึกอบรม ปฏิบัติธรรม (หลักสูตร สติปัฏฐาน ๔ เบื้องต้น) ในเทศกาลวันปิยมหาราช ตั้งเเต่ 22-28 ตุ.ค. 2558 นี้ อบรม 3, 5, 7, วัน

ปฏิบัติธรรมถือธุดงค์ 5-15 มกราคม 2559 ณ ปัณฑิตารมย์ หมู่ 5 ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

ปฏิบัติธรรมถือธุดงค์ วันพ่อ 5-15 ธันวาคม 2558 ณ ปัณฑิตารมย์ หมู่ 5 ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

ปฏิบัติธรรมถือธุดงค์ 5-15 พฤศจิกายน 2558 ณ ปัณฑิตารมย์ หมู่ 5 ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

+
สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
หลวงพ่อโชดกหลวงพ่อโชดก ญาณสิทธิ
พระพรหมคุณาภรณ์พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
พระพยอมพระพยอม กัลยาโณ

+
รวมเพลงชาวพุทธรวมเพลงชาวพุทธ โดย สพช.
พุทธมามกะพุทธมามกะ - คติธรรม
๘๐๘๐ ปีแห่งความทรงจำ พุทธทาส อินทปัญโญ
รวมบทเพลงรวมบทเพลง "พระคุณแม่"
+
บอกบุญ เชิญร่วมสร้างเมรุ
 helen (30/1)
มหาโจรในศาสนา
 Webmaster (30/0)
ความสุข ๓ อย่างที่ปุถุชนปรารถนา
 dhammanews (207/0)
ผู้รักตน .. ผู้ไม่รักตน (๑)
 dhammanews (141/0)
แม่ผู้ประสบผลสำเร็จในชีวิต ในการทำธุรกิจ ที่โด่งดัง
 tongsamut (728/0)
ทิ้งแม่ แม่ผู้โชคร้าย ลูกสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนเอาไปทิ้ง
 tongsamut (726/0)
แม่รับภาระหนักตลอดชีวิต อย่างไร?
 tongsamut (654/0)

+
ต้องการบริจาคชุดหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้บรรจุ 1 ชุด 45เล่ม วัดเขตจังหวัดปทุมธานีค่ะ
 พริม (173/0)
ขอเชิญเป็นเจ้าภาพ 10 กองทุน(สุดท้าย) หล่อพระพุทธสุขีศรีศาสดาบรมมหาจักพรรดิ์ ปางเเห่งความสำเร็จ (หลวงพ่อสุข) หน้าตัก 3 เมตร
 ตะวันธรรม (236/18)
สอบถามเรื่องการ กรุณา ค่ะ
 Nichanal (157/0)
อยากทราบเรื่องการสร้างพระถวายวัดครับ
 jumpatam (198/0)
เชิญฟังธรรม.และร่วมปฏิบัติธรรมจำศีลภาวนา
 songpon (230/0)
เชิญร่วมงานนิทรรศการศิลปะเพื่อคนตาบอด
 nooknook (242/0)
โครงการเรียนรู้ชีวิตตามธรรม ๓ วัน ๒ คืน
 ิีBuddhaartgallery (300/0)

Jarit 6
+
นิทานธรรมะ เรื่อง เรือเร่
ความดุร้าย เหตุแห่งความพินาศ เหตุที่ ๓
งดเหล้าเข้าพรรษา
นิทานธรรมะ เรื่อง เสื้อแห่งความสุข
นิทาน ธรรมะ คติ สอน ใจ เรื่อง ทุกข์ซ่อนรูป
+
ความคืบหน้า วัดบึงบูรพา ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระประธานหน้าตัก ๑๐ เมตร สูงรวม ๑๙ เมตร
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดกฐินสร้างเมรุ วัดบ้านอ่างหินน้อย 15 พฤศจิกายน2558
ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ ประเทศศรีลังกา 20-25 พฤศิจกายน 2558
ดูทั้งหมด  + เพิ่มข่าวใหม่ 

+

คำสอนหลวงพ่อ
   
+
อบรมบ่มตนด้วยคุณธรรม : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
งานเพียรละกิเลสไม่ใช่งานที่เหลือวิสัย : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
นตฺถิ ตณฺหาสมา นที : หลวงปู่สิม พุทธาจาโร
"ทาน ศีล ภาวนา"อย่างเลิศของพระพุทธเจ้า : ท่านพ่อลี ธัมมธโร
การให้ทานนั้นทำให้ใจมีเมตตาอารี : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
+
"อำนาจกรรมไม่ดี ส่งผลจริงเป็นที่น่ากลัวยิ่ง" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)
ไม่ควรเข้าใจว่าบาปที่ทำจะไม่ให้ผล : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
บุญบาปเห็นได้ชัดแต่ไม่ยอมเชื่อ : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
อย่าอยากมีกรรมมีเวร มันทุกข์หลาย : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
จิตที่ไม่ได้ฝึกย่อมสู้กิเลสไม่ได้ : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
+
"สติเป็นของสำคัญสำหรับความเพียร" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
"ศีล ปราบกิเลสอย่างหยาบ" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
"งามเบื้องต้น งามท่ามกลาง งามเบื้องปลาย" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)
"ตั้งคำสัตย์อธิษฐาน" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
"ดับทุกข์ด้วยปัญญา" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)
ธรรมะ...จากหลวงพ่อ + เพิ่มเรื่อง
สารบัญเรื่อง "กรรม" + เพิ่มเรื่องกรรม
รวมบทความธรรมะ + เพิ่มบทความ
   

ข่าวในแวดวงศาสนา . . .  
เพิ่มเติม
หน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
© ธรรมะไทย