พระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้า พระไตรปิฎก หัวข้อธรรม การปฏิบัติธรรม ศาสนพิธี วันสำคัญทางศาสนา ทำเนียบวัดไทย พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
   
Javascript DHTML Image Web Scroller Powered by dhtml-menu-builder.com
 
+
พ้นทุกข์ด้วย...มรรค 8
วีดีโอในหมวดนี้

+
รับสมัครบัณฑิตอาสา สอนโรงเรียน 2 ภาษา เพื่อเด็กกำพร้าและยากจน ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

เชิญปฏิบัติธรรมตามทางสายกลาง อริยสัจ 4 ทุกต้นเดือน

รับสมัครบัณฑิตอาสา สอนโรงเรียน 2 ภาษา เพื่อเด็กกำพร้าและยากจนในชนบท

(พักกาย-พักใจ-หลีกหนีความวุ่นวาย) ปฏิบัติธรรม สวดมนตืข้ามปี รับสิ่งดีดี วันปีใหม่ ตั้งเเต่ 30 ธ.ค. - 2 มกราคม 2558 ( ตักบาตรปีใหม่ อากาศเย็นสบาย)

+
พระธรรมโกศาจารย์พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)
พระมหาวุฒิชัยพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี)
พระครูเกษมธรรมทัตพระครูเกษมธรรมทัต
พระพรหมคุณาภรณ์พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

+
ตายคือไม่ตายตายคือไม่ตาย
มงคลจักรวาลมงคลจักรวาล ๘ ทิศ
รวมบทเพลงธรรมะรวมบทเพลงธรรมะ โดย ไชย ณ พล และคณะศิลปินเชียงใหม่
ฝากไว้เป็นคติแก่โลกฝากไว้เป็นคติแก่โลก
+
ความหลง เกิดจากกรรม และอวิชชา
 chai-aroon (19/0)
รู้กาย รู้ใจ ในทุกอริยาบถ
 chai-aroon (51/0)
5 องค์ธรรมที่ผู้ปฏิบัติควรมี
 chai-aroon (70/0)
สู่ทางสว่าง
 Asok_naam (74/0)
ธรรมของพระพุทธเจ้ามีลักษณะ ๘ ประการ
 chai-aroon (77/0)
การพูดดีมีบุญหนุนตามส่ง
 chai-aroon (97/0)
อย่างน้อยได้ปฏิบัติธรรมในวันพระก็ยังดี
 chai-aroon (101/0)

+
รับเจ้าภาพอุปถัมภ์ สร้างห้องสุขา -จำนวน 12 ห้อง- (ถวายพระธุดงค์กรรมฐาน) ปลดทุกข์-ปลดโศก-ปลดโรค-โรคภัย-ปลดเคราะห์- (ขาดเเคลนห้องสุขา )
 ตะวันธรรม (47/25)
สมัครงาน part time เขตบางเขน ปี 2558/2015 รับด่วน สมัครงาน part time เขตบางเขน ปี 2558/2015 รับด่วน คนทำงาน้านคอมพิวเตอร์ -อินเตอร์เน็ต มีเวลาว่างรับ งาน part time เขตบางเขน กลับไปทำที่บ้าน สนใจสมัครงาน part time เขตบางเขน ปี 2558/2015 ดูเพิ่มค่ะ
 parttime2h (107/0)
หาทุนเรียนต่อระดับปริญญาเอก
 Sathien (87/0)
งานที่เปิดรับ เดือนธันวาคม งาน Part time / Full time
 parttime2h (138/0)
รับบุญเจ้าภาพ ถวายโต๊ะหมู่บูชาพระบรมสารีริกธาตุ
 ศิษย์วัดพระพุทธโคดมฯ (106/0)
รายได้พิเศษ งานพาร์ทไทม์ ช่วงปีใหม่ รายได้ดี
 sirima (86/0)
งาน part time รังสิต เมเจอร์รังสิต คีย์ข้อมูล
 parttime2h (104/0)

Jarit 6
+
ประเพณีล้านนาโบราณพิธีตักบาตรพระอุปคุต วัดตึก จ. นนทบุรี
มาแล้วจร้า เปิดโลกความโดดเด่นที่เหนือกว่าของ Internship in Australia
กองทุนบุญนิธิบูรพาจารย์เพื่อเผยแผ่พุทธธรรม โดยพระครูธรรมสรคุณ
แจกฟรี! ดีวีดีมหกรรมเทศนาธรรม “มีเทศน์ มีทอล์ค” เพื่อร่วมเผยแพร่ธรรมะ
พระอรหันห์ตอบแทนคุณ
+
ขอเชิญร่วมงานพิธีฉลองหอระฆังแก้ว
ขอเชิญร่วมจองเป็นเจ้าภาพสร้างห้องสุขาวัดกันดารด่วนๆครับ
วัดเล็กๆในถิ่นกันดารบอกบุญสร้างศาลปฎิบัติธรรมวัดในถิ่นกันดาร
ดูทั้งหมด  + เพิ่มข่าวใหม่ 

+

คำสอนหลวงพ่อ
   
+
"สวากขาตธรรม" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
"จิตผู้ฟังธรรม ย่อมผ่องใส" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
"สัจจะ คือความจริง" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)
"เกิดจากใจตัวเดียว" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
"ปกครองตน" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
+
"กรรม เหมือนยาพิษ" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ )
"ความซับซ้อนของกรรม" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)
"กรรมเป็นเหตุ" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)
ลูกผู้ชายไม่รักดี
ผลของกรรมทำแท้ง!!!
+
"ศีล เป็นฐานของการภาวนา" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
"ใจ เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)
"ให้ตั้งใจภาวนา" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
"ธรรมกับกิเลส" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
"ความดี ชั้นเอก" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)
ธรรมะ...จากหลวงพ่อ + เพิ่มเรื่อง
สารบัญเรื่อง "กรรม" + เพิ่มเรื่องกรรม
รวมบทความธรรมะ + เพิ่มบทความ
   


ข่าวในแวดวงศาสนา . . .
เพิ่มเติม
หน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
© ธรรมะไทย