{ พระมหาสมปอง "พระคุณแม่" ที่ Enconcept }

  วีดีโอในหมวดนี้


พระอาจารย์สมภพพระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ
พระมหาวุฒิชัยพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี)
ท่านพุทธทาสภิกขุท่านพุทธทาสภิกขุ
พระครูเกษมธรรมทัตพระครูเกษมธรรมทัต

ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ หลักสูตรพระอนาคามี 11-14 พฤศจิกายน 2559 ณ ปัณฑิตารมย์ หมู่ 5 ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ หลักสูตรพระโสดาบัน 4-7 พฤศจิกายน 2559 ณ ปัณฑิตารมย์ หมู่ 5 ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ หลักสูตรพระโสดาบัน 28-31 ตุลาคม 2559 ณ ปัณฑิตารมย์ หมู่ 5 ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ หลักสูตรพระโสดาบัน 21-24 ตุลาคม 2559 ณ ปัณฑิตารมย์ หมู่ 5 ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย

Copyright © 2016 · All Rights Reserved · ธรรมะไทย