"จิตที่เป็นสมาธิแล้วไม่หลอกลวง" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
 วิริยะ12   1 ก.พ. 2560 "จิตที่เป็นสมาธิแล้วไม่หลอกลวง"

" .. "ปัญญาเกิดขึ้นได้เพราะอาศัยความสงบ" อาศัยการฟังธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้เข้าใจ แล้วก็ทำความสงบจิตให้เข้าถึงสมาธิ จิตถึงสมาธิแล้ว จะเห็นเรื่องการลวงของจิตด้วยตัวเองชัดเจนที่เดียว

"จิตที่เป็นสมาธิแล้วไม่หลอกลวง" เป็นจิตตรงไปตรงมา เข้าถึงสัจธรรม เห็นทุกข์เป็นทุกข์จริง ๆ เห็นความสงบเป็นสุขจริง ๆ เห็นความทะเยอทะยานดิ้นรนเป็นความเดือดร้อนแท้ทีเดียว .. "

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
ปกิณกะเทศนา หน้า๕๕
 DT014902

วิริยะ12

1 ก.พ. 2560
 เปิดอ่านหน้านี้  2045 

  ความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย