สัจธรรมของชีวิตกับการสร้างบารมี - หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย

 Webmaster  


หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย

161016 สัจธรรมของชีวิตกับการสร้างบารมี - หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย

เสียงธรรมะ หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย
เผยแพร่เมื่อ 3 ธ.ค. 2016

ณ. วัดป่าหัวตลุกวนาราม อ.ลาดยาว นครสวรรค์
https://goo.gl/maps/9kjTn653dvs

ติดตามธรรมะหลวงตาได้ทาง

https://www.youtube.com/channel/UC_xAeyQNaAvh-6huidXsBnA   
 เปิดอ่านหน้านี้  2,861 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย