ธรรมให้รู้ : ตอนที่25 - ถ้าเราเจริญกายคตาสติ เจริญอมตธรรม โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

 DhammathaiTeam  

ธรรมให้รู้ : ตอนที่25 - ถ้าเราเจริญกายคตาสติ เจริญอมตธรรม โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

ธรรมให้รู้ : ตอนที่25 -

ถ้าเราเจริญกายคตาสติ เจริญอมตธรรม

โดย
พระมหาวรพรต กิตติวโร

----------
เดินจิต   

ที่มา : https://www.youtube.com/channel/UCyMHV_scAuIoEDb5UEHy7uw

2,969


Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย