ธรรมให้รู้ : ตอนที่29 - อย่าเสียเวลาตายเปล่า โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

 DhammathaiTeam  

ธรรมให้รู้ : ตอนที่29 - อย่าเสียเวลาตายเปล่า โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร


ธรรมให้รู้ : ตอนที่29 -

อย่าเสียเวลาตายเปล่า

โดย
พระมหาวรพรต กิตติวโร

----------
เดินจิต

ที่มา : https://www.youtube.com/channel/UCyMHV_scAuIoEDb5UEHy7uw

2,993


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย