ธรรมให้รู้ : ตอนที่41 - ธรรมอันเอก โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

 DhammathaiTeam  

ธรรมให้รู้ : ตอนที่41 - ธรรมอันเอก โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

ธรรมให้รู้ : ตอนที่41 -

ธรรมอันเอก

โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

---------------
เดินจิต

   

ที่มา : https://www.youtube.com/channel/UCyMHV_scAuIoEDb5UEHy7uw

2,986


Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย