ธรรมให้รู้ : ตอนที่42 - แพะรับบาป โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

 DhammathaiTeam  

ธรรมให้รู้ : ตอนที่42 - แพะรับบาป โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

ธรรมให้รู้ : ตอนที่42 -

แพะรับบาป

โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

--------
เดินจืค   

ที่มา : https://www.youtube.com/channel/UCyMHV_scAuIoEDb5UEHy7uw

2,953


Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย