ธรรมให้รู้ : ตอนที่59 - สติปัฏฐาน4 • เวทนานุปัสสนา โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

 DhammathaiTeam  

ธรรมให้รู้ : ตอนที่59 - สติปัฏฐาน4 • เวทนานุปัสสนา โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

ธรรมให้รู้ : ตอนที่59

สติปัฏฐาน4 • เวทนานุปัสสนา

โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

----------
เดินจิต
   

ที่มา : https://www.youtube.com/channel/UCyMHV_scAuIoEDb5UEHy7uw

2,931


Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย